Bu haber 18 Ocak 2011, Salı 10:24 tarihinde eklendi.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

HANEFİ BOSTAN: 'ÜNİVERSİTE AYNİYAT SAYMANLARININ KADRO BELİRSİZLİĞİ GİDERİLSİN'

Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, üniversite ayniyat saymanlarının kadro belirsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 4 yıl geçmesine rağmen ayniyat saymanlarının mağduriyetini önlemeye yönelik bir girişimde bulunmamıştır" dedi.
HANEFİ BOSTAN: 'ÜNİVERSİTE AYNİYAT SAYMANLARININ KADRO BELİRSİZLİĞİ GİDERİLSİN'
Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, üniversite ayniyat saymanlarının kadro belirsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 4 yıl geçmesine rağmen ayniyat saymanlarının mağduriyetini önlemeye yönelik bir girişimde bulunmamıştır" dedi.
Yazılı açıklama yapan Hanefi Bostan, 832 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Sayıştay'a karşı hesap verme sorumluluğu bulunan ve kadro unvanına karşılık çalışan ayniyat saymanlarının görevlerinin, 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile unvana bağlı olmayan taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verildiğini hatırlattı. Bu durumun ayniyat saymanlarının kadro unvanı itibariyle boşta kalmalarına ve özlük haklarındaki kayıplar nedeniyle mağdur olmalarına sebep
olduğunu vurgulayan Hanefi Bostan, "09.08.2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği uyarınca ayniyat saymanı unvanı Yönetmelikten çıkarılmış, Maliye Bakanlığı merkezinde görevli ayniyat saymanları, aynı birimin şube müdürü unvanına, taşrada görev yapan ayniyat saymanları ise aynı birimin şef unvanına atanmışlardır. Maliye Bakanlığınca, Kurumların da bu yönetmeliği dikkate alarak değişiklik yapmaları gerektiği
yolunda görüş bildirilmesine karşılık, kurumlarca bu görüşe uygun hareket edilmemektedir. Nitekim Üniversiteler için düzenleme yapma yetkisi elinde olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı eş değer kadrolara atanma hakkı vermek bir tarafa, her zamanki gibi çalışanların özlük haklarını daha iyi bir düzeye getirmek yerine 08.03.2000 tarihli ve 23987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü
bölümünün atanma şartları başlıklı (o) maddesinde ayniyat saymanlarına şube müdürü kadrolarına atanmada sınav şartı getirmiştir. Fakat 07.04.2004 tarih ve 25426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (o) bendinde Şube Müdürü kadrolarına başvurmada Ayniyat Saymanı unvanına yer verilmemiştir" ifadelerini kullandı.
Bostan, daha önceki yönetmeliklerle Şube Müdürü kadrolarına başvurabilecek kadrolar içerisinde sayılan ayniyat sayman kadrosunun, son düzenlemede farklı bir grup içerisinde sayılmasıyla verilen hakların geri alınmış anlamı taşıdığını ifade ederek, bu düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirdiklerini söyledi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın verdiği cevabı paylaşan Hanefi Bostan, "İlk yapılan düzenlemede ayniyat saymanı kadrosunda bulunanların Şube Müdürü, Müdür
Yardımcısı ve Uzman kadrolarına görevde yükselme suretiyle müracaat edebilmeleri hususunun da göz önünde bulundurulacağı düşünülmektedir' ifadesi kullanılmıştır. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 4 yıl geçmesine rağmen ayniyat saymanlarının mağduriyetini önlemeye yönelik bir girişimde bulunmamıştır" açıklamasında bulundu.
Görev ve unvanların belirlenmesinde en temel göstergenin maaş ve dereceler olduğunun altını çizen Hanefi Bostan, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bir Şube Müdürü Daire Başkanından, bir doçent profesörden daha fazla maaş alamayacağı gibi. 1 inci derece bir Ayniyat Saymanı kadrosunda bulunan bir kişinin Özel Hizmet Tazminatı (=ÖHT) yüzde 135, ek göstergesi 2200 iken görevde yükselme sınavına girerek 3 derecedeki ÖHT yüzde 60 olan bir kadroya (şef kadroları 3. dereceli kadrolardır) atanması görevde yükselme mantığı ile bağdaşmayacağı aşikârdır. Düzenleme yapılırken 3 ve üstü derecelerde Ayniyat Sayman kadroları ile Şef kadrolarının göz önünde
bulundurulduğu, oysaki 2 ve 1 inci derecelerde bulunan Ayniyat Sayman kadrolarında bulunan kişilerin özlük hakları Şef kadrolarından çok daha farklı olup Şube Müdürü kadroları ile aynı olduğu göz önünde bulundurulmadan, kurumlarda Görevde Yükselme Yönetmeliği hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle; a) Ayniyat saymanı kadrolarının kaldırılmamasına rağmen, görev ve sorumluluklarının sona ermiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun genel çerçevesi ve bu kadroda bulunanların kazanılmış özlük hakları
göz önüne alındığında; bu kadrolarda bulunan kişilerin, özlük haklarına en uygun başka kadrolara atanmaları yönündeki düzenlemelerin yapılması, b) Bu düzenleme kesinlikle kurumların insiyatifine bırakılmadan kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesi, c) Düzenleme yapılıncaya kadar; 31.12.2009 tarihine kadar geçmişte özlük hakları ile bir tutulan Şube Müdür kadrolarına verilen hakların verilmesinin sağlanması (ek ödeme oranının yüzde 53'ten yüzde 100 çıkarılması), d) Yıllarca kurumlarında
Ayniyat Birimlerinin amiri konumunda bulunan ve altında şef, ambar memuru, sayman mutemedi gibi kişiler çalıştıran Ayniyat Saymanlarının; Taşınır Mal Yönetmeliği ve Görevde Yükselme Yönetmelikleri ile özlük haklarının ellerinden alınmaya çalışılmasının önüne bir an önce geçilmelidir".
Bostan, Torba Kanunu ile üniversite ayniyat saymanlarının kadro sorunu ve yardımcı doçentlerin lise mezunu düzeyinde emekli olmaları ayıbının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yazdır Paylaş
ETİKETLER :
Diğer Haberler

EN ÇOK OKUNANLAR
habererk yayın çizgisini onaylıyormusunuz ?
Hayır Sert Buluyorum
Onaylıyorum
Eleştirel ve Analitik Bakışa Devam
GaziSOFT Php Profesyonel Haber Yazılımı