Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne katılımı Avrupa Parlamentosu'nda onaylandı.

OdaTv’nin haberine göre, AB, ilk olarak sözleşmeyi 13 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştı. AB ülkelerinin tamamı ise 2022 Aralık’ta sözleşmeyi imzalayarak üye ülkelerin meclislerine göndermiş, 21 ülkenin meclisi de onay sürecini tamamlamıştı. Ancak Macaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan ve Çekya sözleşmeye imza atmalarına rağmen meclislerinden geçirmemeleri nedeniyle yürürlüğe sokulamıyordu.

AB Adalet Divanı'nın 6 Ekim 2021 tarihli bilirkişi raporunda, Avrupa Birliği'nin İstanbul Sözleşmesi'ni tüm üye devletlerin onayı olmaksızın onaylayabileceğini teyit etmesi ise sürecin gidişatını değiştirdi. Adalet Divanı raporunda, AB'nin sözleşmeye katılımında uygun bağlamın, iltica ve suç vakalarında hukuki iş birliği ile AB kurumları ve kamu yönetiminin yükümlülükleri alanında olacağı belirtilmişti.

AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne katılım süreci altı yılın ardından tamamlanmış oldu. Sözleşme, konseyin onayıyla birlikte AB müktesebatına dahil edilecek. Sözleşme, onaylamayan ülkeler için de bağlayıcı nitelikte olacak.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYAN 6 ÜLKEYE ÇAĞRI

AB’nin İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olmasının AB’ye üye devletleri muaf tutmadığı vurgusu yapılırken, Avrupa Parlamentosu henüz sözleşmeyi onaylamayan Çekya, Bulgaristan, Letonya, Macaristan, Slovakya ve Litvanya’yı meclis onay sürecini tamamlamaya davet etti.

ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacılarından olan Türkiye, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeden çekilmiş, 1 Temmuz'da da söz konusu adım yürürlüğe girmişti. Yoğun tartışmalara neden olan bu adıma muhalefet, sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucularının yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile çok sayıda Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri tepki göstermişti.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukuki olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların gerekli yaptırımlarla cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir.

Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

Diğer yandan, İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir.

Editör: Yadigar Hanım