Adli tatil genel olarak yargılama faaliyetlerinin kısa bir zaman yerine getirilmemesini ifade eder. Adli tatil, Türkiye'de Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi gereğince düzenlenen ve genellikle 20 Temmuz'da başlayarak 31 Ağustos'ta sona eren 41 günlük bir zaman dilimini ifade eder. Bu süre boyunca mahkemeler, genel olarak yargılama faaliyetlerini yerine getirmekle yükümlü ve yetkili olmamaktadır.

Memurlar.net sitesinin derlediği habere göre AB ülkelerindeki adli tatiller şöyle:

Avusturya hukuk sisteminde, adli tatil uygulaması yoktur. Avusturya'da 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren adli tatil uygulanmamaktadır. Ancak 15 Temmuz - 15 Ağustos ile 24 Aralık - 6 Ocak tarihleri arasında hukuk davalarında duruşma yapılmaması mümkündür.

Almanya'da yasal bir adli tatil uygulaması yoktur. Alman Hukuk Muhakemesi Yasasının 227 sayılı 3. Maddesi ile (227 Abs 3 Zivilprozessordnung - ZPO) 1 Temmuz ile 31 Ağustos zamanları süresince taraflara bir neden veya gerekçe sunmadan duruşma tarihini erteleme imkanı verilmiştir.

Belçika hukuk sisteminde, adli tatil 1 Temmuz'da başlamakta ve 31 Ağustos'ta sona ermektedir. Bu süre içerisinde nöbetçi hakimler çalışmaktadır. Eylül ayının başında adli yıl açılış töreni düzenlenir.

İngiltere'de adli tatil uygulaması ve baro başkanının konuşmasına ilişkin bir uygulama bulunmamaktadır.

İsveç hukuk sisteminde adli tatil uygulaması yoktur. Adli yıl (ocak ayında) başlangıcında, bazı mahkemeler mahkeme başkanının katılımıyla "Tingspredikan" adı verilen geleneksel bir tören düzenlemektedirler. Bu törende rahipler hakimleri kutsamakta ve bir sonraki yıl için doğru karar vermeleri için dua etmektedir.

İrlanda hukuk sisteminde adli tatil sadece 1 Ağustos - 6 Ekim tarihleri arasında sadece yüksek mahkemeler için uygulanmaktadır. Yüksek mahkemeler adli tatil bitiminde adli yıl açılış töreni düzenlemektedir.

İspanya Hukuk sisteminde, Ağustos ayı adli tatil olarak öngörülmektedir. Adli tatil bittikten sonra, Kral ve tüm yüksek mahkeme temsilcileri ile yüksek yargı kurumları temsilcilerinin katıldığı bir açılış töreni düzenlenmektedir.

Malta hukuk sisteminde, 16 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaksa duruşma yapılmayabilir.

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Polonya’da adli tatil uygulaması yoktur. Romanya’da temmuz ve ağustos ayları adli tatil aylarıdır.

Editör: Habererk Haber Merkezi