ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, eski Başkan Barack Obama'nın sağlık sigortası sisteminde yaptığı değişikliklerin etkisiyle, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sayısının 2016 ile 2019 arasında neredeyse üç kat arttığını ortaya koydu. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Network Open adlı tıp dergide Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma paylaşıldı. Yapılan araştırmaya göre, 2016 yılında sadece yaklaşık 4.550 Amerikalı cinsiyet değiştirme ameliyatı olurken, bu sayı 2019 yılına kadar olan 3 yıllık süreçte 13.000'in üzerine çıktı. Yani neredeyse 3 katı artış oluştu. Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmanın yazarı Dr. Jason Wright; "Önceki çalışmalarla tutarlı olarak, bu tür prosedürlerin sayısında dikkate değer bir artış tespit ettik. Bu bulgular, ABD'de gerçekleştirilen prosedürlerin sayısının dramatik bir şekilde arttığını ve 2016'dan 2019'a neredeyse üç katına çıktığını göstermektedir." dedi. Cinsiyet değişikliği başvurusunda bulunanların yaklaşık yüzde 8’inin 12 – 18 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu söyleyen Wright ekledi; "Bu durum, hastaların çoğunun ilk olarak genç yaşta cinsiyet disforisi yaşadığını ve hastaların yaklaşık dörtte üçünün yedi yaşına kadar cinsiyet disforisi bildirdiğini gösteren önceki çalışmalarla uyumludur" diye yazdı. Bu hastalar daha sonra cinsiyet geçiş tedavisine başlamadan önce transseksüel erkekler için ortalama 23 yıl ve transseksüel kadınlar için 27 yıl yaşamışlardır.'' Genç hastalar arasındaki en yaygın olan ameliyatın ise meme / göğüs operasyonu olduğu biliniyor. Tüm yaş grupları arasında en yaygın ameliyat türü seçilen meme operasyonunu gitgide sayısı artan genital ameliyatlar izliyor.

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı