Bu yasa tasarısı, Doğu Türkistan'da yaşanan ciddi insan hakları ihlallerine karşı önlem almayı ve Çin rejiminin soykırım politikalarına karşı koymayı hedeflemektedir.

UGASA, Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) sorumlu tutarak, sağlam ve kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır.

Bu yasa tasarısının temel hükümleri arasında, UHRPA kapsamındaki yaptırımların genişletilmesi, zorla kürtaj veya kısırlaştırmaya katılan kişilerin ABD'ye girişinin reddedilmesi, Uygur ve diğer Türk gruplarına destek sağlanması, kültürel ve dilsel mirasın korunması, belirli Çinli kuruluşlara yaptırım uygulanması, ÇKP'nin soykırım propagandasına karşı durulması ve zulümlerin belgelenmesi yer almaktadır.

Senatör Marco Rubio, "Bu yasa tasarıları, Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara yönelik zulümlerine yardım eden işletmelere karşı yaptırımların artırılmasını amaçlamaktadır. Çinli yetkililere ve soykırım eylemlerinden sorumlu şirketlere karşı yaptırımları desteklemeliyiz" şeklinde konuşarak tasarının önemine vurgu yapmıştır.

UGASA, Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) iğrenç eylemlerinden ve Uygur halkının haklarını korumaktan sorumlu tutmak için tasarlanmış sağlam ve kapsamlı bir çerçeveyi kapsar. Bu tasarıdaki temel hükümler arasında UHRPA kapsamındaki yaptırımların genişletilmesi, zorla kürtaj veya kısırlaştırmaya karışan bireyler için ABD'nin girişlerinin reddedilmesi, Uygurlar ve diğer Türk gruplarına fiziksel ve psikolojik desteğin sağlanması, kültürel ve dilsel miraslarının korunması, belirli Çinli kuruluşlar için yaptırım kriterlerinin belirlenmesi, ÇKP'nin soykırım propagandasına karşı konulması, zulümlerin belgelenmesi, belirli ABD'nin yasaklanması gibi önlemler yer alıyor. Devlet kurumu sözleşmeleri ve Doğu Türkistan ile ilgili faaliyetlerle ilgili Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na açıklamaları zorunlu kılmak.

Senatör Marco Rubio, tasarının önemini vurgulayarak, "Mevcut mevzuata dayanarak, bu iki meclisli yasa tasarısı, Çin Komünist Partisi'nin Uygurlara karşı devam eden zulümlerine yardım sunan işletmelere ikincil yaptırımların uygulanmasını artırmayı amaçlıyor. Pekin, Çinli olmayan etnik gruplara yönelik baskı kampanyasına devam ederken, Çinli yetkililere ve soykırım eylemlerinden sorumlu şirketlere yönelik yaptırımları desteklemeliyiz.”

Senatör Jeff Merkley, Uygurların ve diğer etnik grupların karşılaştığı korkunç durumun altını çizerek, "Uygurlar ve Sincan'daki diğer etnik gruplar işkence görüyor, hapsediliyor, zorla çalıştırılıyor ve Çin hükümeti tarafından dini ve kültürel uygulamalarını terk etmeleri için baskı görüyor. Amerika Birleşik Devletleri, bu kötülüklerin ortaya çıktığı her yerde soykırıma ve köle emeğine karşı yankılanan ve kesin bir mesaj göndermelidir. Uygur Müslümanlarının maruz kaldığı korkunç gözetim, hapis, işkence ve zorla “yeniden eğitim kampları” korkunç insan hakları ihlalleri, milyonlarca insanı kültürlerinden ve geçmişlerinden arındırmak amacıyla özgürlüklerinden mahrum bırakıyor. Bu tasarı, soykırım kurbanlarını korumak için harekete geçerken ÇKP'yi bu iğrenç suistimallerden sorumlu tutmak için daha fazlasını yapmak için kritik bir adımdır.”

Uygur hareketi başkanı Rushan Abbas desteğini dile getirerek, "Uygur Soykırımı Hesap Verebilirlik ve Yaptırımlar Yasası'nın yürürlüğe girmesi, devam eden adalet mücadelemizde bir başka önemli kilometre taşıdır. Hayal edilemez acılara katlanan Uygur halkının haklarını, haysiyetini ve yılmaz ruhunu korumaya yönelik ölümsüz taahhüdümüzün özünü sembolize ediyor. Bu eylem, Uygur halkının paramparça olmuş hayatlarını ve çalıntı hayallerini geri getirmek için diş ve tırnakla savaşırken, umudun ışığıyla karanlığı delip geçen bir adalet çığlığıdır. Adalet yerine getirilinceye ve rejim sorumlu tutulana kadar dinlenmeyeceğiz.”

Uygur hareketi Senatörler Rubio ve Merkley'i Uygur davasına sarsılmaz bağlılıklarından dolayı övüyor. Uygur hareketi,Kongre'yi UGASA'yı geçirmeye çağırmada, ÇKP'nin soykırım politikalarına karşı sağlam bir duruş sergilemede ve Uygur halkını adalet ve özgürlük arayışında desteklemede onlarla birleşiyor. Uygur hareketi ayrıca Kongre Üyesi Chris Smith'in (R-NJ) Temsilciler Meclisi'ne eşlik eden mevzuatı tanıtmasını dört gözle bekliyor. Uygur hareketi bireyleri, kuruluşları ve toplulukları harekete katılmaya, farkındalık yaratmaya ve bu kritik mevzuatın geçirilmesini savunmaya çağırıyor.
 

Editör: Alp Kılıç