“Abdülhamid devrinin Türkçülüğe karşı aldığı vaziyet” başlıklı paylaşım sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Paylaşım şu şekilde:

Bir taraftan Ahmet Mithat Efendi'nin yalısındaki dostça sohbetlerle, diğer taraftan Ahmet Cevdet Bey'in İkdam'ında çıkan makalelerle şekillenmeye başlayan lisan ve tarihte Türkçülük cereyanı, derhal Abdülhamid idaresinin dikkatini çekmiş, sade Türkçe, yani Arapça ve Farsçası az bir üslup ile yazılan makalelerin yayımlanması yasak edilmiştir. Aynı zamanda Türk tarihinin incelenmesine kaynak olmak üzere basılmakta olan kitapların da yayımlanması yasaklanmıştır! Abdülhamid devrinde, Türkçülük cereyanına karşı hükûmetin aldığı vaziyeti Çelebi Efendi şöyle tespit ediyor:

"... Lisan bahisleri yasaktır" diye bir padişah emri çıktı; Türkçüler susturuldu. Ve artık Meşrutiyet'e kadar lisanla ilgili bahisler gazetelerde görülmez oldu."

Sayfa 125 Kitap: Türkçülüğün Tarihi Yazar: Yusuf Akçura