Yerel yönetimler, sadece fen, imar ve bayındırlık hizmetleri ile sınırlı kalmamalıdır. Yol, su, elektrik, doğalgaz gibi kamu yararına sunulan temel hizmetler elbette ki yerel yönetimlerin öncelikli görevlerindendir. Ancak, bu hizmetler rutin yaşamsal ihtiyaçları karşılamakla sınırlı kalır. Yerel yönetimlerin halkın yaşam kalitesini artırmak ve sosyal dinamikleri güçlendirmek için daha fazlasını yapması gerekmektedir. İşte burada fuarlar, konserler, yarışmalar ve festivaller devreye girer.

Bu tür etkinlikler, yöre halkının mutluluğunu ve motivasyonunu artırmada büyük bir rol oynar. İnsanlar, sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmezler; aynı zamanda sosyal, kültürel ve duygusal ihtiyaçları da vardır. Etkinliklerin çeşitliliği arttıkça, farklı ilgi alanlarına sahip bireyler kendilerine uygun aktiviteler bulabilir ve toplumsal uyum sağlanır. Bu da genel olarak toplumun mutluluğunu ve bağlılığını artırır.

Türkiye'de bu konuda başarılı iki örnek olarak Karamürsel Belediyesi ve Altınova Belediyesi dikkat çekmektedir. Her iki belediye de düzenledikleri fuarlar, konserler, yarışmalar ve festivaller ile ilçe halkının yaşam enerjisini ve dinamiklerini en üst seviyede tutmayı başarmıştır. Bu organizasyonlar, sadece eğlence amaçlı değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal gelişimi destekleyici niteliktedir.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında bu başarıları hayata geçirmiştir. Başkan Ahmet Çalık, Karamürsel'de özellikle yaz aylarında düzenlediği etkinliklerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş, ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlamıştır. Başkan Yasemin Fazlaca ise hanım elinin değdiği Altınova'da, etkinlikler Altınova Festivali gibi yıl boyu süren aktivitelerle halkın sürekli olarak katılımını sağlayarak sosyal bir dinamizm yaratmıştır.

Başkan Yasemin Fazlaca'nın bir kadın belediye başkanı olmasının Altınova'ya kattığı güzel atmosfer de ayrıca vurgulanmalıdır. Kadın bakış açısının ve duyarlılığının belediye hizmetlerine yansıması, ilçede daha kapsayıcı ve hoşgörülü bir yönetim anlayışının yerleşmesini sağlamıştır. Bu durum, Altınova'da kadınların sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılımını teşvik etmiş, toplumun her kesiminde pozitif bir etki yaratmıştır.

İki komşu ve kardeş belediye olan Karamürsel ve Altınova'nın başarıları, sadece ilçe halkının değil, çevre ilçelerden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla geniş bir kitleye hitap etmektedir. Böylece hem sosyal hem de ekonomik açıdan yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlanmaktadır.

Sosyal belediye anlayışı,STK ların tavsiyeleri ve iş birliği belediyelerin Kültür işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ve danışmanların ilçelere kattığı katma değerin önemini bir kez daha bu kardeş ilçe belediyelirinde görüyoruz bu başarılı yönetimleri alkışlıyoruz.