İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP tarafından yönetildiği dönemde bazı kişilere yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapmaları için verilen burslar yeniden gündeme geldi.

İBB Teftiş Kurulu, verilen bursları incelemeye alarak AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender, AKP İstanbul Milletvekili ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında işlem başlatmıştı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş'de istihdam edilen ve 155 bin dolar ile 59 bin TL burs alan Kavakçı'nın yurt dışı doktora eğitimine gönderilmesine ilişkin dönemin İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ali Yandır ve  Genel Müdürü Ömer Yıldız hakkında “hizmet nedeniyle  güveni kötüye kullanma” iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyusunda karar çıktı ve savcılık 1 Haziran 2022 tarihinde, şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Bursların geri ödenmesi için başlatılan işlemler ise sürüyor.

SAVCILIK: SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI

Kararda ihtilafın Metro İstanbul A.Ş. İle Ravza Kavakçı Kan arasında imzalanan 1 Ocak 2009 tarihli sözleşmesinden kaynaklandığı, sözleşmenin İBB Hukuk Müşavirliğinin olumlu mütalaası alınarak imzalandığı belirtildi.

Burs sözleşmesinin incelenmesinde yurt dışı eğitim sonrası mecburi hizmet şartının getirildiği ve hukuk müşavirliği mütalaasına uygun olarak şirket menfaatinin garanti altına alındığı kaydedildi.

Aynı dönemde gerek Metro İstanbul A.Ş gerekse diğer belediye iştiraki şirketler bünyesinde gerekli şartları taşıyan çalışanlara benzer mahiyette yurt dışı eğitim burs imkanının sağlandığı ifade edilerek “Teftiş kurulu raporunda belirtilen hususların hukuk mahkemelerinde ileri sürülmesi gereken sözleşmeden kaynaklanan hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğunun değerlendirildiği, atılı suçun maddi unsurunu oluşturan şirketin mal varlığı aleyhine ve şirket zararına, başkalarının menfaatine tasarrufta bulunma kasıtları da bulunmayan şüphelilerin üzerlerine atılı ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçunun somut olayda yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldı” denildi.

“YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANDILAR”

İBB şirketi Metro İstanbul A.Ş karara itiraz ederek “kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin kararın kaldırılmasını ve şüphelilerin cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

Burs koşullarını taşımayan personele burs imkanı sağlayan, burs sözleşmesine aykırı hareket eden bursiyere herhangi bir yaptırım uygulamayan şüpheliler kendilerine tanınan yetkiyi kötüye kullanarak başkaları menfaatine hareket ettiği ve şirketi zarara uğrattığı belirtildi.

“SİYASET ALANI, METRO İSTANBUL'UN İŞTİGAL ALANI DEĞİL”

İtiraz yazısında, yönetim kurulu kararının şüpheliler tarafından ihlal edildiği belirtilerek,
şöyle denildi:

*Bursiyer Ravza Kavakçı Kan, 16.12.2008 tarihinde müvekkil şirkette (Metro İstanbul) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde uzman olarak işe başlamış olup, işe başladıktan yaklaşık 2 hafta sonra doktora eğitimi için çalışan bursuyla ABD'ye gönderilmesine karar verilmiş ve kendisi ile 01.01.2009 tarihli burs sözleşmesi imzalanmıştır.

*Bu burs sözleşmesi kapsamında Ravza Kavakçı Kan, yurtdışında ‘siyaset alanında'' doktora yapmıştır.

*‘Siyaset', Metro İstanbul'un iştigal alanı içerisinde bulunmamaktadır. Hatta şirket iştigal faaliyetleri ile dolaylı dahi olsa bir bağı bulunmayan bu alanda Ravza Kavakçı Kan'ın yurt dışına gönderilmesi alınan Yönetim Kurulu kararının ihlal edildiğini göstermektedir.

“İŞE BAŞLAR BAŞLAMAZ BURS VERİLMESİ ŞÜPHELİ”

İBB Hukuk Müşavirliği'nin “olumlu” mütaalasının da şüpheliler tarafından ihlal edildiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

*Mütalaada da yönetim kurulu kararında olduğu gibi personellerin şirketin iştigal alanı ile sınırlı olmak üzere eğitim için yurt dışına gönderilebileceğini ifade etmektedir.

*Oysa Ravza Kavakçı Kan'a şirketin iştigal alanı ile ilgili olmayan bir alanda burs verilmiştir. Şüpheliler kamuya ait bir şirketin imkan ve kaynaklarını görevlerinin kendilerine sağladığı yetkiyi kullanarak hukuka aykırı şekilde Ravza Kavakçı Kan lehine kullandırmışlardır.

*Anılan Yönetim Kurulu kararında gelecek vadeden personellere burs verilmesi gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen, Ravza Kavakçı Kan'ın işe başlar başlamaz kendisine burs verilmesi şüphelidir.

“BURS SÖZLEŞMESİ İHLAL EDİLDİ”

Burs sözleşmesinin bursiyer Ravza Kavakçı Kan tarafından ihlal edildiğine de dikkat çekildi.

Metro İstanbul A.Ş'nin taraflar arasında akdedilen sözleşmeye uygun hareket ederek, bursiyer Ravza Kavakçı Kan'a muhtelif tarihlerde olmak üzere toplamda 155 bin 035 dolar ve 58 bin 781 TL ödeme yaptığı ancak bursiyer Kavakçı'nın  sözleşmede taahhüt ettiği hiçbir yükümlülüğe uymadığı vurgulandı.

Şüphelilerin sözleşmeyi feshedip söz konusu tutarı bursiyer Ravza Kavakçı Kan'dan tahsil etmek yerine bursiyer aleyhine herhangi bir yaptırım uygulamayarak şirketi zarara uğrattıkları kaydedildi.

“ŞİRKETTE ÇALIŞIRKEN ÜNİVERSİTEDE DERS VERDİ”

İtiraz yazısında burs sözleşmesinin nasıl ihlal edildiği şöyle sıralandı:

*Personelin yurtdışındaki eğitim süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde görevine dönmek üzere işverene müracaat etmesi zorunludur.

*Ravza Kavakçı Kan'ın eğitimin 27.07.2013 tarihinde tamamladığı anlaşılsa da bu tarihten 15 gün içerisinde bursiyerin işbaşı için müracaat ettiğine dair herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

*Sözleşmede; personelin eğitim sonrası yurda dönüşünde, mecburi hizmet süresinde işverenin işyeri haricinde hiçbir yerde ücretli veya ücretsiz çalışmayacağı, danışmanlık hizmeti vermeyeceği düzenlenmiştir.

*Ancak Ravza Kavakçı Kan 10.02.2014 ve 20.06.2014 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan müvekkil şirkette çalıştığı dönemde Gaziantep'te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde ders vermiştir.

*Ravza Kavakçı Kan mecburi hizmet süresini tamamlamadan 18.06.2015 tarihli dilekçesi ile ‘milletvekili seçilmesi nedeniyle mecburi hizmet süresince iş akdinin askıya alınması' talebinde bulunmuştur.

*Müvekkil şirket kayıtlarında bu dilekçeye karşı verilmiş bir cevaba rastlanmamıştır. Ravza Kavakçı Kan 25. Dönem milletvekilliği sonrasında kesintisiz olarak 26. Dönem ve 27. Dönemlerde de milletvekili seçilmesine rağmen müvekkil şirkete bu konu ile ilgili olarak da bildirimde bulunması gerektiği halde herhangi bir bildirimde bulunmamıştır.

Editör: Yadigar Hanım