Türk ve Altay mitolojisinde kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratığa ‘Alkarısı’ deniyordu. Lohusa dönemindeki kadınlara ve atlara karıştığına inanılan yaratık Türk, Anadolu ve Altay mitolojisinde yer alıyor.  Alkarısı Erzurum, Malatya, Bingöl, Elazığ ve Gaziantep'te görülmektedir.  İnanışa göre; Alkarısı, lohusaların ve yeni doğmuş çocukların ciğerleriyle besleniyor. Alkarısı bir yaratık ve bu yaratıktan kurtulmak içinde çareler mevcut.  Loğusa kadını yalnız bırakmamak, ışıkları sürekli yakmak, başucuna Kur'an koymak, yüzünü kırmızı örtüyle örtmek bunlardan bazılarıdır. Alkarısı aslında Albıs adlı yaratık ile de ilişkilidir. Aynı zamanda Lilith'e karşılık gelmektedir. Lilith'in ise Âdem'in ilk karısı olduğuna ve onunla aynı anda yaratıldığı için Âdem'e tabi olmayı reddettiğine ve bu yüzden lânetlendiğine inanılır. 

(Kaynak: Yeniçağ Gazetesi)

Editör: Zuhal Ömür Tarakçı