Allah'ın 99 isimlerini ezbere bilenlerin cennetle ödüllendirileceğini Peygamberimiz(sav) buyurmuştu. Bunlarından biri "es-Selam" dır. Peki, es-Selam ne demek?

Allah'ın Es-Selâm İsminin Anlamı ve Fazileti nedir?

Es-Selam isminin anlamı nedir? Selam; bedenî ve ruhî hastalık, eksiklik ve kusurlardan uzak olma anlamına gelmektedir. Esenlik ve ferahlık anlamında da kullanılan kelimenin hayatımızdaki yeri çok büyüktür.

Öyle ki dinimizce selam vermek çok önemlidir. Ebû Hüreyre'den nakledilen hadise göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi?

Aranızda selâmı yayın." Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki selam, insanlar arasındaki yakın bağı kuvvetlendirmek ve kardeş olma düsturu ile barış içerisinde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Es- selam ismi şerifi Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde ise; her türlü eksiklik, aciz ve kusurdan, yaratılmışlara özgü değişikliklerden ve yok oluştan münezzeh olan, selametin kaynağı olup esenlik veren" anlamındadır.

Es-Selam isminin fazileti nedir? Allah'a yakınlaşmanın en büyük hareketlerinden biri de zikirdir. Zikir, kul ile Allah arasında yakınlık sağlar. Bu anlamda es- selam ismini zikrederek Allah'a yakınlaşmak kalbin esenlik ve huzura kavuşması için oldukça önemlidir. Kuşeyrî'ye göre selâm isminden kulun alabileceği nasip, onun selim bir kalple mevlasına ulaşmasıdır.

Editör: Merve Kankan