TURAN DAYANIŞMA BİRLİĞİ

Anadolu’nun bağrından Türklük ve Turan adına yeni bir ses, yeni bir nefes olmayı hedefleyen, Türksüz bir Türkiye hayal edenlere dur demeyi amaçlayan bizler,  Turan Dayanışma Birliği adı altında Turan coğrafyasındaki bir çok federasyonlar ve dernekler ile yeni bir oluşum başlatmış faaliyetlerimize  hız vermiş bulunmaktayız.

Bu oluşum ile; Atatürk ilke ve inkılaplarını korumayı, yaşatmayı ve devam ettirmeyi, ayrıca Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” özdeyişini esas alarak Türk Devlet ve topluluklarının fertlerini çağdaş, ekonomik, teknolojik bilgi ve becerilerle donatmayı, eğitilmiş insan potansiyeliyle sürdürülebilir gelişmişlik düzeyine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Soydaşlarımızın dünya milletler ailesinin çağdaş ve saygın birer üyesi olmaları için çalışacağız.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın vatandaşlık bağına bakılmaksızın Türk soyuna mensup kişi ve kuruluşlarla sosyal, ekonomik, kültürel, sanat ve diğer alanlarda iş birliği yaparak soydaşlarımızın gelişmesine katkı sağlayacağız. Türk soyluların kendi kültürlerini öğrenmeleri için çalışmalar yaparak bu oluşum ile Turan’a giden yolun taşlarını döşemeye kararlıyız.

Bu oluşum, sadece Türkiye’de değil tüm Turan coğrafyasında kendini Türk hisseden, ruhunda Türklük kıvılcımları çakan bütün karındaşlarını bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemiştir.

Önceliğimiz, emperyalist güçlerin oyun ve baskılarıyla menşeini unutmuş, özünden uzaklaşmış kardeşlerimize Türklük bilincini tekrar aşılamak için eğitim ve konferans faaliyetlerine ağırlık vermek olacaktır.

Türkleri yok etmek, Orta Asya’da hapsetmek veya şanlı tarihimizi unutturmak isteyen emperyalistlerin tüm çabalarına, her türlü faaliyetlerine rağmen Tüm Dünya’ya haykırmak isteriz ki, Dünya durdukça Türkler hep dimdik ayakta kalacak ve bu yüzyıl Türklüğün, Turan’ın şahlanışına sahne olacaktır.

Editör: Habererk Com