Antalya’da atalarımızın imzaları

Atalarımızın eski zamanlarda ekonomik, toplumsal, estetik ve dini hayatları hakkında bize önemli bilgiler sunan araştırma konumuz olan damga ve semboller, Antalya ve çevresindeki Türk tarihinin aydınlatılmasında ve Orta Asya ile olan kültürel bağlarının araştırılmasında önemli birer domino taşı gibidirler.