Hiç düşündünüz mü, "Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri" varken “Torba Yasa Teklifi” niye TBMM'de!

Size Göre Torba Yasa Teklifi Niye TBMM'de ?

Hiç düşündünüz mü, "Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri" varken “Torba Yasa Teklifi” niye TBMM'de!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa'ya aykırılık iddiaları bile dikkate alınmaksızın, kanunla düzenlenmesi gereken bir çok konu "CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ" yoluyla düzenlenmişken, özetle; "banka ve yandaş şirketleri" kurtarma paketi olduğu anlaşılan, sözde kanun teklifi niye TBMM gündeminde acaba?

Yasama organına çok mu saygı duyulduğunu düşünüyoruz acaba?

Mesela "temel kanun" olan Borçlar Kanunu'nun bazı hükümlerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle değiştirildiği hususunu daha unutmadık ki...Yine bu konularda Anayasaya aykırılık iddiasıyla açılmış "iptal davalarının" Anayasa Mahkemesinde görüşülmeyi beklediğini de biliyoruz.

Tespit ve kanaatim odur ki, içinde çok "müphem" hükümler bulunan ve sonuçta yaklaşık olarak kamuya, yani milletimize maliyeti 400 milyar TL civarında olacak bir düzenleme ve ortaya çıkacak sonuçları için, sorumluluk TBMM'nin üstüne atılmak istenmektedir. Şimdiden duyar gibiyim; "bu konuda TBMM'den çıkmış kanun var" gerekçelerini...

Bazıları diyebilir ki, yurt dışına çıkış harcı 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılmak isteniyorsa bu konuda kanun çıkarılmalıdır.

Dikkat edilirse, torba kanun teklifi de zaten bu başlık altında kamuoyuna duyuruldu....Peki bu tezi doğru kabul edelim ve bir hesaplama yapalım; 2019 yılının temmuz ayından itibaren maksimum 3 milyon kişi yurt dışına çıkarsa, buradan elde edilecek gelir ise sadece 105 milyon TL olacak demektir. Bu gelir 2020 yılının bütünü içinde azami 300 milyon TL civarında olacaktır. Yani 2019 yılı bütçesinin binde biri kadar bir gelirden bahsediyoruz. Diğer tarafta ise "paketin" içinden çıkacak rakam bütçenin yaklaşık %40'ı kadar !

Bu durumda "torba yasa teklifine" makyaj kabilinden konulmuş maddeler, mevcut YANAŞMA DÜZENİNİN yandaşlarını korumak için getirilen düzenlemelerin "elma şekeri"dir sadece...

Bu sebeple komisyon tartışmaları dışında, muhalefet partilerinin yerinde olsam, TBMM genel kurulundaki oylamalara katılmam ve bu şekildeki "kurtarma paketinin" meşrûiyet kazanmasına katkı vermem...

Aşağıdaki grafik HAVUZUN SUYUNU bitirdiklerini gösteriyor...En son 31 Marta kadar piyasaya 182 milyar TL kredi dağıtmışlardı. Şimdi ise sıfırın altında olduğumuzdan KURTARMA PAKETİ geliyor...

TBMM'ni kimsenin elverişli ve kullanışlı aparatı hâline getirmeyin lütfen !

TRİBÜNLERE OYNANACAK KONULARDA YERİ-GÖĞÜ İNLETEN MİLLİYETÇİ ŞÖHRETLERİN, BU KONULARDA SESİNİ DUYAN VAR MI ACABA?

HANIMLAR, BEYLER; ÜZERİNDEN PRİM YAPTIĞINIZ KUTSALLARIMIZI BİZ KORURUZ, SİZ MİLLETİN PARASINI KORUYUN YETER !

R.GÖKDEMİR
 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Rubil Gökdemir
Rubil Gökdemir - 2 yıl Önce

TORBA YASA ÖZETİ !

İyi şirketle kötü şirketi, iyi bankayla kötü bankayı, iyi krediyle kötü krediyi, temiz parayla kirli parayı kanun zoruyla eşitlemek, bedelini millete ödeteceğiniz kaynak israfı ve HAKSIZ REKABETTİR !