Yanaşma düzeninin gerçekleriyle yüzleşmek!

Av. Rubil Gökdemir'in "Yanaşma düzeninin gerçekleriyle yüzleşmek!" başlıklı yazısı;

Yanaşma düzeninin gerçekleriyle yüzleşmek!

Gerçeklerle "YÜZLEŞEBİLSEK" ülkemizin koca bir tiyatro sahnesine dönüştürüldüğü daha iyi anlayacağız...

Sevgili arkadaşlar, emin olunuz ki bu paylaşımı asla ve kat'a fiyakalı sözler söylemek için yapmıyorum...

Aşağıdaki somut verilerden oluşan paylaşımları okursanız, hak vereceğinizi zannediyorum...

YÜZLEŞME SEANSLARI-1

* 17 yılda 1 Trilyon 56 milyar $ dış ticaret açığı, 575 milyar $ cari açık verdiniz...

* 460 milyar $'ı borç olmak üzere toplam 670 milyar $ yabancı kaynak kullandınız.

* 17 yılda bu milletin sırtından toplam 2 Trilyon 905 milyar $'lık BÜTÇE HARCAMASI yaptınız.

* Bugüne kadar 166 milyar $ dış borç faizi ödediniz, her yıl 20 milyar $ dış borç faiz ödemeye devam edeceğiz...

* 2002 yılında dış borçların toplamı GSYH'nın %33,4'ü iken, bu oranı %63,4 oranına, toplam borçları ise GSYH'nın %165'ine çıkardınız.

* Sadece Merkezi hükümet borç stokunu ise 1 Trilyon 260 milyar TL seviyesine getirerek, her yıl bütçeden bu millete yaklaşık 150 milyar TL borç faizi ödetiyorsunuz...

* Çok övündüğünüz bölünmüş yollara sadece 24 milyar $ harcarken, İmzaladığınız 146 Milyar $'lik YİD ve KÖİ sözleşmeleriyle ülkenin geleceğini 25 yıl boyunca ipotek altına aldınız.

* Bütçeden beş kuruş çıkmayacak dediğiniz bu projeler için 2019 Bütçesinden 9 milyar, 2020 Bütçesinden ise yandaşlara 20 milyar "Gelir garantisi" payı ödeyeceksiniz.

* Benzer kategoride bulunduğumuz ülkeler bu 17 yıllık sürede en az iki kat büyümüş iken, toplam ancak %50'lik büyümeyi millete "ekonomiyi 3,5 kat büyüttük" yalanıyla pazarlamaya çalıştınız.

YÜZLEŞME SEANSLARI-2

* 2002 yılında krizden çıkmış Türkiye'de toplam çalışan sayısı 21,6 milyon çalışan sayısı varken, 2019'da bu sayı ancak 28,1 milyon kişiye çıkabildi...

* 2002 yılında kamuda çalışan sayısı 2 milyon 85 kişi iken, 2019'da bu sayısı yandaşlarınızı kamuda istihdam ederek 4 milyon 570 bin kişiye çıkardınız.

* Son elli yılın en kötü rakam ve oranı olarak toplam vergi gelirlerinin %88'i çalışan ve emekli maaşları ve SGK harcamalarını karşılayacak düzeye geriledi.

* 2002 yılında her 2,5 çalışanın ödediği primle 1 emekliye maaş ödenirken, bu oranı 1,5 çalışana karşı bir emekliye indirerek, bütçeden bu yıl 200 milyar TL ve önümüzdeki yıl 240 milyar TL SGK'ya para transfer yapmak zorunda bıraktınız.

* 2019 yılında 80,5 milyar TL bütçe açığı öngörüp, yıl sonunu 150 milyar TL açıkla zar-zor tamamlayacaksınız.

* 2020 yılında 140 milyar TL BÜTÇE açığı öngörmenize karşın, TBMM'den önümüzdeki yıl için talep ettiğiniz yeni vergiler ve 365 milyarlık "borçlanma yetkisinden" anlaşılan odur ki, 2020 yılında en az 220 milyar Bütçe açığı verecek ve borçlanmaya devam edeceksiniz...

* İşsizlik fonundan "işverene" yapılan transferlerle yaklaşık 1 milyon 400 bin kişilik yapay istihdama karşılık son 30 yılın işsizlik rekorunu kırarak kayıtlı 4 milyon 650 bin, kayıtsız işsizlik olarak da 8,5 milyon işsiz sayısına ulaşırdınız...

YÜZLEŞME SEANSLARI -3 ( MUHALEFETLE DE YÜZLEŞMEK )

* 17 yıl sonra Türkiye ekonomisinin ve Kamu dengesinin durumu yaptığımız ilk iki paylaşıma göre ortada iken;

* Geniş kitlelerin haklı talepleri üzerinden oyalanmak ve milletin gazını almak için de muhalefet vasıtasıyla yapılanlarla da yüzleşmek gerekiyor;

* 6 milyon EYT'linin "müktesep haklarından" oluşan taleplerinin, her yıl kademeli olarak 1/4'ü bile karşılansa ve ortalama emekli maaşı 1800 TL kabul edilse bile, sadece ilk yıl için yaklaşık 32 milyar TL ilave kaynak bulunması gerektiğini,

* Sayıları 1 milyon 516 bin olan 3600 EK GÖSTERGEYE dâhil olma taleplerinin yıllık parasal karşılığı olarak 12 milyar TL kaynak bulunması gerektiğini,

* Ortalama 17 öğrenciye bir öğretmenin düştüğü bir ülkede 700 bin ataması yapılmayan öğretmen adayı için aylık ortalama 3 bin TL maaşla yıllık 25,2 milyar TL kaynak gerektiğini,

* Her yıl kanun gereğince tarım kesimine 40 milyar TL destek verilmesi gerekirken, senelerdir ancak bu miktarın yarısı kadar destek verildiğini, ilave 20 milyarllık kaynağın nereden bulunması gerektiğini,

* Ekonominin toparlanabilmesi ve değişik kesimlere verilmesi gereken krediler için "bankacılık kredi hacminin" en az 500 milyar TL daha artması gerekeceği, bu kaynağın nereden bulunması gerektiğini,

ORTAYA KOYMADAN, DEMOKRATİK BİR ÇÖZÜM ÜRETME KAPASİTESİ BULUNMAYAN VE 17 YILLIK BU TABLONUN DOLAYLI SORUMLULARINDAN OLAN MUHALEFET CEPHESİNİN DE, milletin gazını almak dışında ciddi olmadığını, kendi küçük ve konforlu "iktidar alanlarını" korumak dışında, başkaca bir dertlerinin olmadığını tam olarak anladığımızda TİYATRO'nun bütününe dair bir kısmı daha net görmüş olacağız...

TÜM YAZILARI

YORUM EKLE