Arabeskleşen AKP ve MHP

Narabesk

Bir kaset koy pikaba, öz repertuvarından

Sonuna kadar da aç, aman arabesk olsun

Öyle dertli firkatli çal ki şoför abi

Aklım başımdan gitsin, halim harabesk olsun

Zati'den, İnceyay'dan peşpeşe kesmeden çal

Gözlerim kan çanağı, bağrım yarabesk olsun

Aman ha dikkatli sür, yardan uçurma bizi

Yuvarlandığımız yer hafif derebesk olsun

Ömür biter yol bitmez ört ki ölem arkadaş

Kefenim kar gibi ak, bahtım karabesk olsun

Bir uzunçalar yok mu kabariye cinsinden

Onulmaz dertlerime biraz çarebesk olsun

Doldur be meyhaneci, mezeler bayatsa da

Derdimiz tazelensin, yelken forabesk olsun

Duble bir salata ver, biberli domatesli

İçinde biraz roka biraz terebesk olsun

Bir hey hey çek Haliç'ten Sulukule'ye doğru

Adı hususi beste, tadı narabesk olsun.

Osman Öztunç

***
Türk motiflerinde girift çizgilerden oluşan bir birine girmiş desenlerin adıdır aslında arabesk. Türk süsleme sanatında kullanılan motif Hindistan'dan Batı'ya kadar uzanan mimariden tekstil nakışlarına varana kadar kullanılmış Türk motifinin adıdır.

70-80'li yıllarda sanat tarihçileri ve motiflere ilgisi olanların haricinde bilen pek yoktu. Türkçe manası unutulduğundan bu motifimizi de maalesef gayri Türk hayranlığıyla Araplara mal ettik.

Arabesk gerçek manada müzik stili değildi fakat, bizim insanımız Türk Halk ve Sanat müziğine inat isyankar bir müzik oluşturdular. Türk müziğinin dejenere edilmesi ve yozlaşmasıyla ciddi sanatçılar buna itiraz etseler de pek başarılı olamamışlardır. Türk Halk sanatçılarından Arif Sağ bile bu konuda yaptığı hatadan dolayı Türk Milletinden özür dilemiştir.

***

Türklüğe Türk'ün her türlü değerine savaş açan bir zihniyetin oluşturduğu ve Arapçılığı ön plana çıkartmaya çalışan bir zihniyetin kurduğu Akepe İslam'ı Arap kültürü olarak, Milli kelimesini zillileştiren, Türk'ün milli olan her değeriyle alay edip, inkarcı sabit fikirliliğiyle gayri İslami göstermesi bizim 70-80'li yıllardaki isyankar Arabesk müziğine benzedi.

Türk Halk Müziği ve Sanat Müziğine düşman, alay eden ve daha da ileri giderek müziği müzik aletlerini şeytan işi olarak göstermeye çalışan zihniyet son dönemlerde İlahileri müzik aletleriyle bateriyle sazla cazla söylerken buna birde İslami Rap Müziği demeleri onların ne kadar sanattan ilimden kültürden uzak olduklarını göstermektedir.

***

Ülkücü hareket 12 Eylül döneminde olaylar nedeniyle sanattan uzak kalmıştır. Kayda değer sanatçısı yetişmemiştir. Ne de edebiyatçısı.

12 Eylül'den sonra zindanlarda okumaya araştırmaya yönelen ülkücü gençlik, dışarıdan dincilerin bedava kolilerle gönderdikleri kitaplar ile beyni karışmaya başlamıştır. Dincilerin bedava kitapları, gönderdikleri paralar ve daha da ileri giderek İslamcı baş örtülü kadınlar kızlar göndermeleri neticesinde Türklüğe gönül vermiş olan insanların sahipsizliği neticesinde radikal İslamcılar türemiştir. Bunlar zindandan çıktıktan sonra bir kısmı titreyip kendine gelmiş, bir kısmı da şuur oluşmayan beyinleri sayesinde menfaat ve kazanılmamış kişiliklerinin ezikliğiyle hep radikal çıkışlar yapmışlar ve rezil olmuşlardır.

MHP ve Ülkücü kuruluşların fikir üretmeyip, araştırmalar içine girmeyip, okumayıp sanat, edebiyat ve kültürel alanı tamamen terk etmeleri Türk motifi olan Arabeskin Arabileşmesine sebep olmuştur.

Siyasi olarak MHP'de maalesef, Türk Milliyetçiliği çizgisinden AKP iktidarına yama olmasıyla uzaklaşmış Milli değerlere zilli zihniyetin mantığıyla bakmaya başlamıştır. İçlerinde bu isyankar arabeskliğe isyan edenler olsa da isyankar arabesk damarlara kadar girmiş ve o dönemdeki söylem : "Damar Arabesk"çi olmuşlardır.

Bilge Kağan'ın: "Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin dirliğini ve birliğini, töreni kim bozabilir. Ey Türk Titre ve Kendine Dön" sözünü tekrardan haykırmak gerekmektedir.

YORUM EKLE