Atatürk düşmanları, Atatürk ile ve inkılaplarının herhangi birisinden bahsedilse “Kırmızı Bez Görmüş Boğa” gibi saldırgan oluyorlar.