Yazı şu şekilde:

Doğu’dan gelecek tehditlere karşı tek güvenlikli kapısı, sınır komşusu Türkiye olan Yunanistan da daima şunu hatırlamalıdır. Şeytan ayrıntıda gizlidir...

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1-2 Ekim tarihine ertelenen liderler zirvesinde Avrupa Birliği (AB); Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve son zamanlarda bu iki ülkenin hamisi konumunda olan Fransa’nın şantajına boyun mu eğecek yoksa Türkiye ile yeni bir dönem mi başlatacak?

Osmanlı Donanmasının 1827 yılının 20 Ekim günü Navarin de yakılmasıyla başlayan süreç, ana kıtasına yakın olması nedeniyle Batılı devletlerin Eğriboz ve Kiklad adalarını da bırakmasıyla Yunanistan’ın kuruluşu 1830 yılında tamamlanmıştı.

Savunmasına dayanak oluşturması için kendi kıyılarına yakın adaların Yunanistan’a bırakılmasını hak gören devletler Osmanlı Devleti’ne gelince aynı duyarlılığı göstermeyeceklerdir.

Türklerin denizlerle ilgili bağını hem güvenlik ve hem de ekonomik bağlamda kopartacak şekilde, anlaşmalarla isimleri zikredilmemiş adalar hariç Anadolu kıyılarına yakın adaları da Yunanistan’a vererek, Ege Denizi’ndeki anlaşmazlıkların ilk adımının atılmasına neden olacaklardır.

Hakeza; sonraki yıllarda Oniki ada, Rodos ve Meis adaları ile Kıbrıs’ta da benzer senaryoları uygulayacaklardır.

Ege Denizi ve Kıbrıs eksenindeki sorunlar dizini Doğu Akdeniz’deki hidro karbon kriziyle yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

Görünen o ki; Yunanistan bağımsızlık isyanını başlattığı zamandaki yardım gördüğü ülkelerin devamı niteliğinde olan sadece bugünün süper güçleri ve AB vb. kuruluşları değil bölge ülkelerini de yanına alma gayretini göstermektedir.

AB içerisinde başı Fransa çekmektedir. Geçmişten gelen alışkanlıkla sömürgeci bir anlayışıyla hareket eden Macron’un söylemleri ise yangına körükle gidecek niteliktedir!..

Türkiye’nin laik bir zeminden uzaklaştığı algısına sahip olan Fransa’nın Kıbrıs Türklerini yok farz edecek şekilde Kıbrıs Rum’u ile Yunanistan yanında yer alarak AB nezdinde Türkiye’ye yaptırımlar içeren bir oluşum içerisine girmesi Türkiye’nin sadece Fransa ilişkilerine değil, aynı zamanda AB ile ilişkilerine de zarar verecektir.

Ayrıca, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu’un Kıbrıs Adasını Helenizm (Yunanlaştırma) ideali doğrultusunda hareket edeceklerini ifşa etmesi de geleneksel Yunan düşüncesi ve kışkırtmasının geçmişten gelen bir alışkanlıkla devam ettiğinin başka bir göstergesidir.

Mazisinde Batılı devletleri dama taşı olarak gören Yunanistan’ın aynı yöntemlerle bugünlerde de kendi çıkarlarına uygun bir şekilde denizleri ve Kıbrıs’ı Helenleştirme çabaları beyhudedir.

Hal böyle olunca Ege’de başlayan, Kıbrıs’la devam eden süreç Doğu Akdeniz’le birlikte yeni bir boyut kazanacak ve olası Türk ve Yunan görüşmelerine de sekte vurarak, sorunların çözümsüz kalmasına zemin hazırlayacaktır.

Fransa’nın desteğine rağmen Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye aleyhine yaptırımları “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” misali reddetmesi AB için en doğru hal tarzı olacaktır.

Aksi varit olursa; İsmet İnönü’nün deyimiyle “Yeni bir dünya düzeni kurulur, Türkiye’de bu düzende yerini alır".

Doğu’dan gelecek tehditlere karşı tek güvenlikli kapısı, sınır komşusu Türkiye olan Yunanistan da daima şunu hatırlamalıdır. Şeytan ayrıntıda gizlidir.