Covid-19 pandemi döneminde salgını önlenmesi amacıyla maske ve dışarı çıkma yasağı na uymayanlara kesilen para cezaları iptal edilmişti. O denemde parasını ödeyenlerin iade alamayacakları bildirildi.Ödenen para geri iade yspılmaz kuralı Anayasa mehkemesince iptal edildi.

Corona virüs pandemisi döneminde kesilen cezalara ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan itirazın karar metni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan " tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğyula karar verdi.
Pandemi döneminde 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinmişti.AYM'nin verdiği karar,Pandemide kesilen idari para cezaları iade edilecek.Hiç bir şekilde ödemeyenlerin cezasıda kendiliğinden silinecek.
 

Editör: Habererk Com