AYM, 11 siyasi partinin 2017 ve 2018'deki mali denetimlerinin incelenmesi sonucunda alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 siyasi partinin 2017 ve 2018'deki mali denetimlerinin incelenmesi sonucu, bu partilerin gösterdikleri gelir gider toplamının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.