Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin göçmenlere yönelik insani tavrına vurgu yaparak, "Türkiye'nin bu konudaki çabaları daha çok dile getirilmeli, övülmeli ve desteklenmeli. Yük paylaşımı konusunda da Türkiye'ye gerekli destek verilmelidir." dedi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği "Küresel Parlamenter Göç Konferansı" kapsamında, "Uluslararası Yönetişim Standartları, Küresel Mutabakatlar ve Küresel Politika Gündemleri: Hedefler, Taahhütler, Uygulamadaki İlerlemeler ve Eksiklikler" başlıklı bir panel düzenlendi.

Lozan'ın yıl dönümünde hayattan kopardılar Sadık Ahmet'i! Lozan'ın yıl dönümünde hayattan kopardılar Sadık Ahmet'i!

Türkiye'nin göçten en çok etkilenen ülke olduğunu anlatan Gafarova, şöyle konuştu:

"Türkiye, neredeyse 4 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapıyor. Türkiye, göçmenlere yönelik insan odaklı bir politika izliyor. Hem Türk hükümetinin hem de Türk halkı göçmenlerin insan odaklı yaklaşımı çok önemli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarının daha çok dile getirilmesi ve övülmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda varılan mutabakatlar çerçevesinde yük paylaşımı konusunda da Türkiye'ye gerekli destek verilmelidir."
Göç ve göçmenler konusunda parlamenterlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Gafarova, "Parlamenterler olarak hükümetlerimize bu konuda yardımcı olmalıyız ki bu süreç daha iyi yönetilebilsin." dedi.