Esnaf ve Kobilere yönelik kredi paketlerine yönelik açıklamalarda bulunan Nebat'inin açıklamalarının satırbaşları şöyle;

'Enflasyon son iki ay itibarıyla düşüş eğilimine girdi, bu eğilim bundan sonra da devam edecek. 2022 yılında enflasyonun olumsuz etkilerinden vatandaşımızı korumak için 278,7 milyar TL vergi gelirinden vazgeçtik.

200 milyar TL kefalete 250 milyar TL kredi vereceğiz. Tüm bankaların içsel derecelendirmelerini dikkate alan standart derecelendirmeyi oluşturduk. Firmaları finansal sağlamlıklarına, geçmiş borç ödeme davranışlarına ve teminat ödemeye göre 5 gruba ayırıyoruz. Kullandırılan kredilere ilişkin ödemelerin doğrudan satıcılara yapılmasını sağlayacağız. Fatura takipleri tamamen elektronik ortamda olacak, amaç dışı kredi kullanımı engellenecek.

Sahte fatura ile belgelendirme, gerçeğe aykırı beyan, kredi ile döviz alınması ve aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarını affetmiyoruz. İzleme listesi uygulamasını bunun için hayata geçirdik. Bu firmaların hazine destekli kefalet sisteminden yararlanması söz konusu olmayacak. Bugüne kadar açıkladığımız destek paketleri ile firmalarımızın tüm sabit işletme harcamalarını destekleyerek 1 milyon 240 bin firmamıza 599 milyar TL işletme kredisi sağladık.'

İŞVERENE EYT KREDİSİ

''25 milyar TL kefalet limitine haiz EYT Destek Paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kıdem tazminatı yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz."

Editör: Fatih Savuk