Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı raporuyla 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğündeki zimmet ortaya çıktı. Rapora göre 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde toplamda 9 milyon 342 bin 763 lira 46 kuruşluk zimmete geçirme olayı yaşandı. Olaya dair 2016 yılında dava açıldı. Ayrıca Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda taşeron şirket işçilerinin ücretlerini ödemediği için Bakanlık bu işçilere 353 bin 431 lira 1 kuruş ödeme yapmak zorunda kaldı.

Sayıştay’ın Milli Savunma Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’na göre Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda lakart/Pide Fırını – İskele Gazinosu İşletmesi’ni yapan firma işçilerinin ücret ve tazminatlarını ödemedi. İşçiler alacakları için dava açtı. İşçilerin alacaklarını Bakanlık ödemek zorunda kaldı. Bakanlığın işçilere 353 bin 431 lira 1 kuruş ödeme yapmak zorunda kaldığını belirten Sayıştay, taşeron şirkete ve durumdan sorumlu personel hakkında rücu davası açılması açılmasını istedi.

Sayıştay raporunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Kişilerden Alacaklar” konulu 16 Sıra No`lu Genel Tebliği`ndeki 'çalınan, kaybedilen veya zimmete geçirilen ya da yersiz ve kanunsuz harcanan ve kendilerinin muhafazası altında bulunan nakit, menkul kıymet, pul ve değerlerden çalınan, kaybedilen veya zimmete geçirilenlerin kişilerden alacaklar hesabının konusunu oluşturmakta olduğu' anımsatıldı.

Rapora göre 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde zimmet gerekçesiyle 2016 yılında dava açıldı. Toplam 9 milyon 342 bin 763 lira 46 kuruşluk zimmet tespiti yapıldı. Bakanlığın bu alacağı 140 Kişilerden Alacaklar Hesabında göstermesi gerekiyordu ancak bu alacak hesapta yer almadı. Sayıştay raporunda, “Taşınırın çalınmasından, kaybedilmesinden, kanunsuz veya yersiz harcanmasından doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen tutarların 140 Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilerek muhasebe kayıtlarında izlenmesi ve muhasebe kayıtlarına alınan her bir alacak için bir tahsilat izleme dosyası açılması gerekmektedir” denildi.