Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yerel yönetimlere yeşil alanlarda aşırı su tüketiminin önüne geçilmesi için gönderilen genelgede, "Gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00-21.00 ile 05.00-07.00 saatleri arasında sulama yapılması daha verimli olacaktır" denildi.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla yerel yönetimlere, su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanılması için 'Yeşil Alanların Sulanması' konulu genelge gönderildi. Genelgede; metrekare başına yıllık ortalama yağış miktarının 643 milimetre olduğu, bu değerin ortalama 501 milyar metreküp suya tekabül ettiği ve suyun sadece 112 milyar metreküpünün yüzey ve yer altı kullanılabilir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Kullanılabilir suyun ise yüzde 16’sının içme, yüzde 12’sinin sanayi ve yüzde 72’sinin sulama amaçlı tüketildiği bildirildi. 2030 yılında Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği, bu nedenle kişi başına düşen su miktarının azalacağı ve birçok alanda su sıkıntısı yaşanabileceği ifade edildi.
Genelgede suların büyük çoğunluğunun sulama amaçlı kullanılıyor olmasının suyun etkin kullanımını daha da önemli hale getirdiği belirtilerek, "Bununla birlikte küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gün geçtikçe artıyor olması, su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanım zorunluluğunu doğurmuştur. Her ne kadar sıcaklık ve güneşlenme bitki gelişimi açısından elzem olmakla beraber bu etmenler suyun buharlaşma miktarı ve hızını artırmaktadır. Bu bakımdan güneşin tesirinin en fazla olduğu gündüz saatlerinde yapılan yeşil alan sulamalarında istenilen verim alınamamakta ve aşırı su kaybına sebep olmaktadır" denildi.

Aşırı su tüketimini azaltmak için alınabilecek önlemlere yer verilen genelgede, "Sulama periyodunun planlanması başta olmak üzere, sulama sistemlerinin damlama sulamaya uygun olarak tasarlanması, gereksiz çim ekiminden kaçınılarak tercihen bodur çalımsı formda yüzey örtücü, ekoloji ve iklim şartlarına göre az su isteyen uygun bitkilerin seçilmesi, varsa öncelikle yağmur suyu depolama sisteminde bulunan suyun kullanılması esastır. Konunun önemine binaen yerel yönetimler aracılığıyla yapılan yeşil alan çalışmalarında, su kaynaklarının aşırı tüketilmesine engel olunması, buharlaşmanın en aza indirilmesi ve yapraklar üzerindeki kurutucu etkinin önlenmesi amacıyla gündüz saatlerinde sulamanın yapılmaması, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00-21.00 ile 05.00-07.00 saatleri arasında sulama yapılması daha verimli olacaktır. Böylece yerleşim yerlerimizin akciğeri niteliğinde olan kentsel yeşil alanlarda, aşırı su tüketimi minimuma indirilerek günümüzün en önemli problemlerinden biri olan su sıkıntısına yönelik oldukça önemli bir adım atılmış olacak ve kentsel yeşil alanlarımızın daha sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

Editör: Habererk Haber Merkezi