Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, belediyeler, bağlı idarelerin indirimli veya ücretsiz su tarifeleri, kamuoyunda 'tasarruf kararnamesi' olarak bilinen ve kamu hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlanma çerçevesini belirleyen kararname kapsamı dışında tutulacak.

MUAF OLUNACAK

Belediye ve bağlı idarelerin aldığı kararla; insani su hakkı kapsamında, hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde üst sınır koyulmak suretiyle belirlenen ücretsiz veya indirimli su tarifesinden yararlananlar, 4736 sayılı kanunun ilgili hükmünden muaf olacaklar.

(REUTERS)