Nükleer Düzenleme Kanunu teklifiyle ilgili önemli gelişme

Nükleer Düzenleme Kanunu teklifi, TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Nükleer Düzenleme Kanunu teklifiyle ilgili önemli gelişme

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi'ne göre; nükleer enerji işletmelerinin yasal alt yapısı oluşturuldu.

Sorumluluk alanları ve cezai hükümler tek tek belirlendi.

Kanun teklifine göre nükleer enerji ve nükleer maddelerle ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye'nin taraf olduğu nükleer güvenceyle ilgili uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyacak.

Türkiye'nin egemenlik alanı dışında yürütülen bir faaliyet sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıklar, Türkiye sınırları içine sokulamayacak.

Nükleer zararlara ilişkin hukuki sorumluluk hükümlerinin uygulanmasında yer verilmeyen tanımlar konusunda da Paris Sözleşmesi'nde yer alan tanımlar esas alınacak.. 

29 maddelik teklife göre, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan yetki almadan faaliyet yürütülemeyecek.

Yetkisiz ve lisanssız nükleer faaliyet yürütenlere 1 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile 136 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.

YORUM EKLE