Borsada akla ve mantığa sığmayan işlemlere bir yenisi daha eklendi. Kontrolmatik hisse senedinde şirket, yatırımcının mağdur olmaması ve fiyat istikrarı için alım yapacağını açıkladı.

Ağustos ayında 30 liradan işlem görürken kısa sürede yükselerek 229 lira olan Kontrolmatik hisse senedinde şirket ortağı 200 liradan 2 milyon 500 bin lot satış yaptı. Bu satışla hızla düşen hisse senedi 125 liraya kadar gerilerken, bugün KAP’a ilginç bir haber düştü.

Paramedya'nın haberine göre, KAP’a yapılan açıklamada, Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Ünaslan tarfından 4 Kasım 2022 tarihinde Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. payları ile ilgili olarak 200 TL fiyatından, 2 milyon 500 bin TL toplam nominal tutarlı, özel emir yolu ile yerli kurumsal ve yabancı kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

YATIRIMCIYI KORUMAK İÇİN GERİ ALIM

Bu işlemle birlikte Ünaslan’ın Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 24 Kasım 2022 tarihi itibariyle yüzde 29,09 sınırına ulaşmış oldu.

Şirket bugün borsaya yeni bir açıklama yaparak yaklaşık 75 lira düşen hisse senetlerinden yatırımcıyı korumak adına geri alım yapacağını belirtti.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket KAP’a şu açıklamayı yolladı:

“Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. olarak Yönetim Kurulu 06 Aralık 2022 tarihli toplantısında, Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) nezdinde işlem gören paylarındaki fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, tüm pay sahiplerimizin yatırımlarının değerinin korunması ve Şirketimiz pay değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi ve ayrıca Şirket yönetimince uygun ve gerekli görüldüğünde çalışanların hisse senedi edindirme planları çerçevesinde de kullanmak amaçlarıyla; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihli açıklamaları doğrultusunda,

(i) Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %4’ünü temsil eden 8.000.000 (Sekiz Milyon) TL nominal değere sahip, azami 8.000.000 (Sekiz Milyon) adet paya kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesini,

(ii) geri alım için ayrılacak fonun Şirketimiz kaynaklarından karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 (Bir Milyar) Türk Lirası olarak belirlenmesini ve

(iii) Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul’un bilgisine sunulmasına,karara bağlamıştır.”

YATIRIMCI SPK'yı GÖREVE ÇAĞIRDI

Öte yandan şirketin kısa sürede yaptığı işlemlere yatırmcılar adeta isyan etti. Sosyal medya üzerinden yatırımcılar SPK’yı göreve davet etti.

Editör: Yadigar Hanım