Projelerden ev almak, yakın bir zamanda daha çok kar amacı ile yapılan bir yatırım aracı iken, günümüzde projelerin sayısının da artması ile daha çok barınma ihtiyacını karşılamak için tercih edilen bir yöntem oldu. Hesapkurdu‘nda yer alan bilgilere göre, projeden ev alımının tercih edilmesini nedeni, son yıllarda konutların depreme daha dayanaklı, lüks yapılması ve konut arz/talep dengesinde talebin daha fazla olması gibi başlıca nedenlerden dolayı, son 10 yılda konut fiyatlarının fazlaca artış sergilemesi olarak görebiliriz. Fiyat artışı ile birlikte daha uygun ev bulma talebi, özellikle orta gelir seviyesine hitap eden toplu konut projelerine olan talebi daha fazla arttırdı.

Tasarruf tedbirleri, Resmi Gazete'de yayımlandı Tasarruf tedbirleri, Resmi Gazete'de yayımlandı

İnsanların konut projelerine daha fazla ilgi göstermeleri ve bu ilginin yasalardaki açıklarla birleşmesi, çeşitli mağduriyetler daha fazla yaşanmasına sebep oldu. Bu mağduriyetlerin engellenmesi için 2013 yılında çıkan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa istinaden hazırlanan Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik  ile projeden konut satışları daha denetimli bir yapı haline getirilmeye çalışılıyor. Bu yönetmelik tüketicinin korunması kanuna istinaden hazırlandığı için neredeyse tamamen projeden ev alacak kişilerin haklarını savunan bir yönetmelik olarak karşımıza çıkıyor. Eğer projeden ev almayı düşünüyorsanız kesinlikle bu yönetmeliğe bakmalısınız.
Öte yandan bu yasal düzenlemeler ile projeden ev alma riski azaltılmış olsa dahi, çeşitli olumsuzluklar ve riskler halen mevcut. Şimdi daha net olarak anlamak için projeden ev almanın avantajlarını ve dezavantajlarını maddeler halinde sıralayalım:
 
Projeden Ev Almanın Avantajları

•    Ev fiyatlarının daha uygun olması,
•    Evin oturulabilir duruma geldiği anda prim yapma ihtimali,
•    İstenilen kat ve daireyi alabilme imkanı,
•    İstenilen şekilde önden ev içerisinde değişiklikler yapılma imkanı,
•    Projeyi yürüten firmanın bankalar ile anlaşması durumda cazip krediimkanları,
•    Sosyal yaşam alanlarının daha gelişmiş olması,
Belirttiğimiz bu avantajların her proje için geçerli olduğunu söylemek doğal olarak yanlış olacaktır. Ancak şu da bir gerçek ki, toplu konutlarda projelerin tamamlanması ile birlikte neredeyse tümünün değeri artmakta. Öte yandan biraz daha fazla kar elde etmek istiyorsanız, projeler bitmeye yaklaştıkça fiyatları arttığı içinprojelerin ilk başladığı zaman ev almanız daha karlı bir işlem olacaktır.

Projeden Ev Almanın Dezavantajları

•    Projenin tamamlanmama ihtimali,
•    Projenin zamanında bitmemesi,
•    Proje ile tamamlanan konut arasında fark olması,
•    Proje süreci içerisinde mevcut projede yapılacak değişiklikler,
•    Projeden belirli süreden sonra vazgeçilmesi durumunda tazminat ödenmesi,
•    Site ve çevre düzeninin oluşmasının belirli bir süre alması,
•    Kullanılan malzeme kalitesinin düşük olma ihtimali,
Yasal düzenlemeler, belirttiğimiz bu dezavantajları en aza indirmek hatta mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için çıkartıldı. Çıkartılan yasanın faydasının olduğu kesin olmakla birlikte, halen çeşitli mağduriyetler yaşanmakta. Mağduriyet yaşanılması durumunda, yasal haklar sonuna kadar savunulmalı çünkü bu durumda yasalar tüketiciden yanadır.

Editör: TE Bilişim