Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından gözler 3. kez aday olup olamayacağı konusuna çevrilmiş durumda. Siyasetçi ve hukukçu Burak Mengü Erdoğan'ın 3.kez aday olamayacağını açıkladı.Burak Mengü açıklamasında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı 18.01.2022 tarihli AKP Grup Toplantısında seçim tarihine ilişkin tartışmalara noktayı koydu ve 14 Mayıs’ı işaret etti.

Normal takvimde 23 Haziran olan seçim 14 Mayıs ile erkene alınmış oldu. Bu da beraberinde Cumhurbaşkanının 3.defa seçilip seçilemeyeceği sorunun beraberinde getirdi.

Her ne kadar T.C Anayasasının 101. Maddesinde bir kimsenin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği yazsa da kanun koyucu T.C Anayasası’nın 116.maddesinde konuya ilişkin ayrı bir düzenleme yapma gereği duymuştur.

Maddeye göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Madde de görüldüğü gibi eğer meclis üye tam sayısının beşte üçü ile seçimlerin yenilenmesine (erken seçim) kararı alması halinde T.B.M.M ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin beraber yapılacağını yazmış buna ilave olarak da MECLİS TARAFINDAN ALINAN ERKEN SEÇİM KARARINDA CUMHURBAŞKANIN 2.DÖNEMİ OLSA DAHİ BİR DÖNEM DAHA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR.

Daha açık bir ifade ile meclis erken seçim kararı almadıkça Erdoğan 3. Defa seçilemez.

Sayın Cumhurbaşkanının dün yaptığı konuşmadan, Sayın Cumhurbaşkanının erken seçim kararını res’en alacağı anlamı çıkmaktadır.

Esas tartışma da buradan çıkacaktır. Zira T.C Anayasası’nın 116. Maddesi ikinci fıkrası şunu düzenlemiştir; Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

116/3. Maddesi konuya ilişkin bir düzenleme yapmış ve Meclisçe erken seçim kararı alınmış olması halinde 3.dönem imkanı tanımışken, kanun kouyucu116/2 de böyle bir düzenleme yapma ihtiyacı duymamış ve Cumhurbaşkanın seçimleri yenilemek kararı alması halinde 3.defa seçilmesine ilişkin bir düzenleme yapmamıştır.

Anayasa Hukukunda da aynı Ceza Hukukunda olduğu gibi dar yorum yapılmalıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde 3.defa seçilmesi hukuka ve T.C Anayasasına aykırıdır.”

Editör: Fatih Savuk