İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde skandal yaşandı. Mezun öğrencilerin 'Hipokrat Yemini' olarak bilinen 'Hekimlik Andında' yer alan ‘cinsel yönelim’ ifadesi fakültenin dekanı tarafından sansürlenirken, öğrenciler, sansürlenen kısmı da okuyarak, yemini eksiksiz tamamladı.

Olay, Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu'nun yemin anında çekilen videoyu sosyal medyadan yayınlamasıyla ortaya çıktı. Paylaşımda, "Hekimlik andı üzerinde ayrımcılığa yol açabilecek her değişiklik etik ihlal ve suçtur! Fakülte yönetimlerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı’nın Cenevre Bildirgesi’ne uygun olarak okunması gerekmektedir. Tüm sıra arkadaşlarımızı hekimlik değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz” denildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA SANSÜRLENMİŞTİ

Çapa Tıp Fakültesi’nin geçen yıl gerçekleştirilen mezuniyet töreninde de aynı skandal yaşanmıştı. Geçen yıl da Dekanın sansürlediği ‘cinsel yönelim’ ifadesi yine öğrenciler tarafından okunmuş, öğrenciler sansüre izin vermemişti.

İşte Hekimlik Andı'nın tamamı:

“Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim.”

Editör: Yadigar Hanım