Okan Bent Önok'un 'Ahmet Çalık'ın Vizyonuyla Karamürsel' Makaleler adlı yazısında bu kez de CHP'den aday olan Ahmet Çalık'ı kaleme aldı. 

İşte Önok'un yazısı:

Ahmet Çalık'ın Vizyonuyla Karamürsel: Yaşanacak Bir Dünya Şehri olabilir**

Karamürsel, eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel birikimiyle Türkiye'nin gözde bölgelerinden biridir. Ancak, bir şehrin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için sadece bu özelliklere sahip olmak yeterli değildir. Ahmet Çalık'ın liderliğinde, Karamürsel'i sürdürülebilir kalkınma, çevresel bilinç ve turizm alanında bir öncü şehir haline getirme vizyonu, bölgenin geleceğini şekillendirmeye adaydır.

1. **Akademik Eğitim ve Sosyo-Politik Prensipler:**

Ahmet Çalık'ın sahip olduğu akademik eğitim, sosyo-politik prensipleri ve iş dünyasındaki deneyimi, Karamürsel için bir çığır açma potansiyeli taşıyor. Akademik birikimi, şehir yönetiminde bilinçli kararlar alabilme yeteneği getirirken, sosyo-politik prensipleri, toplumun ihtiyaçlarına odaklanmayı ve adil bir yönetim anlayışını benimsemeyi sağlar.

2. **İş Dünyasındaki Tecrübe:**

 Ahmet Çalık'ın iş dünyasındaki başarıları, Karamürsel'in ekonomik potansiyelini maksimum seviyeye çıkarma konusunda bir güvence sunmaktadır. İş dünyasındaki tecrübesi, yerel ekonomiyi canlandırmak ve iş imkanları yaratmak adına etkin stratejiler geliştirebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu, bölgede yeni girişimcilik fırsatları yaratmanın yanı sıra mevcut işletmeleri desteklemenin de anahtarı olabilir.

3. **Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Bilinç:**

Ahmet Çalık'ın vizyonu, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını vurgulayarak çevresel bilinci ön planda tutuyor. Sürdürülebilir kalkınma stratejileri, bölge ekosistemini korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına temel alınabilir.

4. **Turizm ve Kültürel Zenginliklerin Öne Çıkarılması:**

Çalık'ın belediye başkanlığı döneminde, turizm potansiyelini artırmak amacıyla kültürel etkinliklere ve bölgenin doğal güzelliklerine vurgu yapılabilir. Turistleri cezbetmek ve şehri cazip hale getirmek adına tarihi mekanların restore edilmesi ve turistik altyapının güçlendirilmesi önemli adımlar olabilir.

5. **Toplumsal Katılım ve Şeffaflık:**

Ahmet Çalık'ın yönetim anlayışı, toplumsal katılımı teşvik eden ve şeffaflık ilkesini benimseyen bir yaklaşımı içerir. Yerel halkın görüşlerini almak, karar süreçlerine katılımlarını sağlamak, şehrin geleceğini birlikte şekillendirmek adına temel  prensip geliştirecektir.

Ahmet Çalık'ın belediye başkanlığı, Karamürsel'i yaşanacak bir dünya şehrine dönüştürme potansiyelini barındırıyor. Akademik birikimi, sosyo-politik prensipleri, iş dünyasındaki tecrübesi ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu, Karamürsel'i daha sürdürülebilir, adil ve refahı yüksek bir şehir haline getirme yolunda önemli adımlar atma fırsatını sunuyor. Bu, yerel halkın katılımı, paydaş işbirliği ve etkili projelerin yönetimiyle birleştiğinde, Karamürsel'i parlak bir geleceğe taşıyabilir.

AHMET ÇALIK BİYOGRRAFİ

Ahmet Çalık, 24 Kasım 1971 tarihinde Giresun'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde tamamlamıştır. Spor geçmişi, 1987 ile 1991 yılları arasında Karamürsel İdman Yurdu'nun sporcusu olarak Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiğini göstermektedir.

Çalık, 2013-2017 yılları arasında Karamürsel Emniyet Derneği Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Karamürsel Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir.

İş dünyasındaki faaliyetleri arasında, Karamürsel'de 35 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının sahibi olduğu bilinmektedir. Ayrıca, evli ve bir çocuk babasıdır.

**CHP Liderliğinde Ahmet Çalık: Karamürsel'in Çağdaş Yüzü**

Çağdaş bir şehir olma yolunda ilerlemek, sadece fiziksel altyapıyı güçlendirmekle değil, aynı zamanda sosyal politikalarla halkın beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanmakla mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediyeleri genellikle halkla daha bütünleşici, ılımlı sosyal politikalar üretme konusunda tanınır. Ahmet Çalık'ın liderliğinde, Karamürsel'in çağdaş bir şehir olma hedefine ulaşması için bu sosyal politika anlayışının birleşimi, bölgeyi daha yaşanabilir ve çağdaş bir şehir haline getirebilir.

1. **Toplumsal Bütünleşme ve Katılımcılık:**

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki belediyenin, toplumsal bütünleşmeyi artırmak adına çeşitli projelere ağırlık vermesi önemlidir. Halkın karar süreçlerine daha fazla katılımını teşvik etmek, mahalle toplantıları ve anketlerle görüşleri almak, Karamürsel'i yönlendiren politikalarda daha fazla şeffaflık sağlayabilir.

2. **Eğitim ve Kültür Projeleri:**

Çağdaş bir şehir olmanın temel unsurlarından biri de eğitim ve kültürdür. Ahmet Çalık, belediyenin eğitim projeleri üzerinde odaklanarak genç nesillerin gelişimine katkı sağlamalıdır. Kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve sanat projelerinin hayata geçirilmesi, Karamürsel'i kültürel çeşitliliği ile ön plana çıkarabilir.

3. **Çevre Duyarlılığı ve Yeşil Projeler:**

Karamürsel'in çağdaş bir şehir olmasında çevresel bilinç çok önemlidir. Ahmet Çalık, belediyenin sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu projelerle çevre duyarlılığını artırmalıdır. Yeşil alanlar, bisiklet yolları ve enerji tasarruflu altyapı projeleri, şehrin modern ve çevre dostu bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir.

4. **Sosyal Yardımlaşma ve Adalet Politikaları:**

CHP'nin sosyal demokrat anlayışı, sosyal yardımlaşma ve adalet politikalarına vurgu yapar. Ahmet Çalık'ın belediyecilik anlayışında bu ilkelere uygun olarak, dezavantajlı grupları koruyan ve kucaklayan sosyal projeler önemli bir yer tutmalıdır. Eşitlik ve adaleti sağlayacak sosyal politikalar, Karamürsel'i daha adil bir şehir haline getirebilir.

5. **Yerel Ekonomiyi Destekleyen Projeler:**

Ahmet Çalık, yerel işletmeleri destekleyen ve ekonomiyi canlandıran projelere ağırlık verebilir. Kooperatifçilik, yerel ürünlerin tanıtımı ve küçük esnafı destekleyen politikalar, Karamürsel'in ekonomik açıdan güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Ahmet Çalık'ın CHP çatısı altında Karamürsel Belediye Başkanı olarak görev alması, şehri çağdaş bir yola sokma potansiyelini taşımaktadır. Toplumsal bütünleşme, eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal yardımlaşma ve yerel ekonomiyi destekleyen projeler, Karamürsel'in çağdaş bir şehir olma vizyonunu güçlendirebilir. Bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, halkın yaşam kalitesini artırarak Karamürsel'i geleceğe taşıyabilir.

 **Ahmet Çalık: Karamürsel İçin Yeni Bir Değişim Süreci**

Karamürsel, tarih boyunca doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir bölge olmuştur. Ancak, şehrin yönetimindeki uzun süreli bir tek parti dönemi, yenilik ve gelişim konusunda belirli bir aşamada takılı kalmış hissiyatını yaratıyor. Ahmet Çalık'ın liderliğinde gerçekleşecek bir değişim, şehri yeni bir sürece taşıyabilir ve dört dönemdir Karamüreseli yöneten iktidar partisinin icraatlarına yeni bir perspektif getirebilir.

1. **Yeni Projeler ve İnovasyon:**

Dört dönemdir devam eden yönetim, elbette bazı başarıları beraberinde getirmiştir, ancak Karamürsel için yeni bir enerji ve inovasyon gerektiğini hissediliyor. Ahmet Çalık, deneyimli bir işadamı olarak, şehre yenilikçi projeler getirerek ekonomiyi canlandırabilir ve yerel halka yeni iş olanakları sunabilir.

2. **Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Projeler:**

Karamürsel'in doğal güzellikleri, çevresel sürdürülebilirlik adına bir fırsat sunuyor. Ahmet Çalık, çevre dostu projelerle şehri koruma altına alabilir ve turizm potansiyelini artırabilir. Yeşil alanlar, temiz enerji projeleri ve çevre bilincini artırıcı kampanyalar, Karamürsel'i daha yaşanabilir bir yer haline getirebilir.

3. **Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler:**

Karamürsel, tarih ve kültürle dolu bir şehir. Ancak, Ahmet Çalık'ın liderliğindeki belediye, eğitim projeleri ve kültür etkinlikleriyle şehirdeki potansiyeli daha da artırabilir. Genç nesillerin gelişimine katkı sağlamak ve kültürel mirası daha etkin bir şekilde tanıtmak için çeşitli programlar düzenleyecektir.

4. **Toplumsal Katılım ve Şeffaflık:**

Ahmet Çalık'ın belediyecilik anlayışı, toplumsal katılımı ve şeffaflığı esas alıyor.Halkın beklenti ve önerilerine kulak vererek, şehrin yönetimine katılımlarını sağlamak, Karamürsel'in yönetim anlayışında bir değişimi getirecektir.

5. **Yerel Ekonomiyi Canlandıran Projeler:**

Şu 3 burç erkeğine asla yanaşmayın! Şu 3 burç erkeğine asla yanaşmayın!

Karamürsel'in ekonomisi, yerel işletmelerin desteklenmesiyle güçlenebilir. Ahmet Çalık, yerel esnafı destekleyen ve yerel ürünleri tanıtan projelere odaklanabilir. Kooperatifçilik ve küçük işletmelere yönelik teşvikler, şehir ekonomisine yeni bir ivme kazandırabilir.

Karamürsel halkı, Ahmet Çalık'ın liderliğinde yeni bir değişim süreci başlatarak şehirlerini daha çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hale getirebilir. Dört dönemdir devam eden yönetimin icraatlarına yeni bir bakış açısı getirerek, Ahmet Çalık'ın şehre kattığı dinamizmle, Karamürsel için aydınlık bir geleceğin kapıları aralanabilir. Yerel seçimlerde tercihlerini Ahmet Çalık'tan yana kullanarak, Karamürsel'in yeni bir vizyon ve enerjiyle dönüşümüne katkıda bulunabilirler.

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, Karamürsel için yaşanabilir bir dünya markası oluşturma potansiyelini temsil edebilir. Bu durum, şehrin sürdürülebilir kalkınma, çevresel duyarlılık, toplumsal bütünleşme ve ekonomik canlanma gibi önemli alanlarda benimsenecek politikalar ile gerçekleşebilir. Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP'nin Karamürsel için taşıdığı potansiyel avantajları şu şekilde vurgulayabiliriz:

1. **Sürdürülebilir Kalkınma:**

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyerek, ekonomik büyüme ile çevresel ve sosyal bilinç arasında denge sağlamayı hedefleyebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, çevre dostu altyapı projeleri ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı gibi adımlar, Karamürsel'in sürdürülebilir bir şehir olma yolunda atılacak adımlar arasında yer alabilir.

2. **Çevresel Duyarlılık:**

Karamürsel'in doğal güzellikleri, çevresel duyarlılık gerektiren bir alan sunmaktadır. Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, çevre dostu politikalar ve projelerle şehrin ekosistemini koruma ve güzelleştirme amacını güdebilir. Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi projeleri ve çevre eğitim kampanyaları gibi adımlar, Karamürsel'in çevresel zenginliklerini koruma potansiyelini taşır.

3. **Toplumsal Bütünleşme:**

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, toplumsal bütünleşmeyi destekleyen politikalarla Karamürsel'i daha katılımcı bir şehir haline getirebilir. Mahalle toplantıları, etkileşimli projeler ve yerel halkın yönetim süreçlerine daha fazla katılımını sağlayan uygulamalar, şehirdeki toplumsal dokuyu güçlendirebilir.

4. **Ekonomik Canlanma:**

Yerel ekonominin güçlenmesi, istihdamın artması ve iş olanaklarının çoğalması için Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, yerel işletmeleri destekleyen ve yeni girişimcilik faaliyetlerini teşvik eden politikalar geliştirebilir. Bu, Karamürsel'in ekonomik canlanma sürecine katkı sağlayabilir.

5. **Kültürel ve Eğitimsel Projeler:**

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, kültür ve eğitim projeleriyle şehrin kültürel mirasını koruma ve geliştirme yolunda önemli adımlar atabilir. Eğitimde kaliteyi artırmak, kültürel etkinlikleri desteklemek ve sanat projelerine yer vermek, Karamürsel'i kültürel anlamda zenginleştirebilir.

Sonuç olarak, Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP, Karamürsel için bir değişim ve gelişim sürecini başlatabilir, şehri daha yaşanabilir, çevresel açıdan sürdürülebilir ve toplumsal yönden güçlü kılabilir. Bu, yerel halkın katılımı, paydaş işbirliği ve etkili projelerin hayata geçirilmesiyle Ahmet Çalık'la mümkün olabilir

Evet, Ahmet Çalık'ın liderliğindeki CHP'nin Karamürsel için taşıdığı potansiyel, çağdaş bir Karamürsel markasını simgeliyor. Çağdaşlık, sadece fiziksel altyapıyı güçlendirmekle değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda da ilerleme kaydetmekle mümkündür. Ahmet Çalık'ın liderliği altında şu unsurlarla çağdaş bir Karamürsel markası oluşturabilir:

Ahmet Çalık'ın liderliğindeki belediye, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, şehir altyapısını ve hizmetlerini modernize edebilir. Akıllı şehir uygulamaları, dijitalleşme ve teknolojik çözümlerle Karamürsel'i çağdaş bir şehir haline getirebilir. Çağdaş bir şehir, eğitimde kaliteyi artırarak, bilgi ekonomisine yönelik projeler geliştirerek ve genç nesillerin yeteneklerini destekleyerek kendisini yeniler. Ahmet Çalık, eğitim ve bilgi ekonomisi alanlarında yapılanmaya odaklanarak Karamürsel'i çağdaş bir eğitim merkezi haline getirebilir. Çağdaşlık, çevreye duyarlı politikaları içerir. Ahmet Çalık'ın liderliğindeki belediye, çevresel sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, yeşil projelere ağırlık vererek ve atık yönetimini geliştirerek Karamürsel'i çevre dostu bir şehir haline getirebilir. Çağdaş bir şehir, kültür ve sanat alanında da aktif olmalıdır. Ahmet Çalık, kültür etkinliklerini destekleyerek, sanat projelerine yer vererek ve yerel sanatçılara destek sağlayarak Karamürsel'i kültürel anlamda zenginleştirebilir. Çağdaşlık, sosyal alanlarda da gelişmeyi içerir. Ahmet Çalık, toplumsal bütünleşmeyi artırmak, sosyal yardımlaşma projelerine önem vermek ve dezavantajlı grupları destekleyerek Karamürsel'i sosyal anlamda güçlendirebilir.

Ahmet Çalık'ın Karamürsel için taşıdığı bu vizyon, şehri çağdaş bir marka haline getirme yolunda önemli adımları simgeliyor. Bu adımlar, yerel halkın katılımı ve destekleriyle birleştiğinde, Karamürsel'in çağdaş bir şehir olarak öne çıkmasına olanak tanıyor Karamürsel halkı tercih senin bir karamürselli olarak Ahmet Çalık vizyonuna güveniyorum .

Kaynak: Haber merkezi