KADROSUZ ÇALIŞTIRILAN SAĞLIKÇILAR ÜVEY EVLAT MI?

CHP’li Yeşil verdiği soru önergesinde; Kamu hizmetinin gerekliliği açısından en önemli kollardan birisi olan birinci basamak sağlık hizmetleri veren Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin büyük çoğunluğunun, 657 Sayılı Kanun'a tabi olmadığı için kamu personellerine sağlanan özlük haklarından faydalanamadığını ifade etti. Yeşil soru önergesinde ayrıca; tamamen kamu hizmeti verdikleri halde "kamu dışı çalışan" olarak tanımlanan bahse konu sağlık personellerinin, hizmetin gerektirdiği haller açısından kamu çalışanlarının uyması gereken kural ve yükümlülüklere tabi olmalarına rağmen, özlük hakları bakımından 657 Sayılı Kanun'a tabi olan kamu personellerine göre bir çok haktan mahrum durumda olduklarını ve bu durumun eşitsizlik yarattığını belirtti.

Konuyu meclise taşıyan Yeşil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği önergede şu soruları yöneltti:

Bakanlığınızın güncel rakamlarına göre; ülkemizde kaç aile sağlık merkezi, aile hekimi ve toplam aile sağlığı çalışanı bulunmaktadır?

Sözleşmeye çalıştırılan aile hekimlerinin ve aile sağlık merkezi çalışanlarının askerlik, doğum, emeklilik, kamu görevinde olan eşe dayalı tayin gibi zaruri durumlarda, kamu personeline sağlanan haklardan mahrum kalması nedeniyle, yaşanan mağduriyetler de göz önüne alınarak, belirtilen konularda iş güvencesinin teminat altına alınması hususunda yasal bir düzenleme yapılması gündemde midir?

Kamu görevlisi olmayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kadroya alınması konusunda bir etki analizi yapılmış mıdır?

Kamu görevlisi olmayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, emeklilik durumunda sağlanan tazminatlar ve kurum tarafından sözleşme fesihlerine dair tazminat haklarından mahrum oldukları düşünüldüğünde; eşit işe eşit ücret ve hak prensibinin gözetilerek yasal düzenleme yapılmamasının gerekçesi nedir?