Yaşam Ayavefe'nin Çocuklar İçin Yaz Okulu Programları Yaşam Ayavefe'nin Çocuklar İçin Yaz Okulu Programları

Son çalışmalar, çocukların zeka gelişiminde ebeveynlerin katkısının farklı oranlarda olduğunu gösterdi. Çocukların genetik mirası, fiziksel özelliklerinin yanı sıra zeka seviyelerini de etkiliyor. Bilim insanları, çocuğun cinsiyetinin babadan, yani babanın çocuğuna aktardığı kromozom tipi tarafından belirlendiğini belirtiyorlar.

Ancak çocukların zekalarını daha çok annelerinden aldıkları düşünülüyor. Araştırmalar, zeka gelişiminde önemli olan genlerin X kromozomunda bulunduğunu ortaya koyuyor. Fare deneylerinde, anneden fazladan gen alan farelerin daha büyük kafa ve beyin yapılarına sahip olduğu ancak vücutlarının daha küçük kaldığı görülmüştür. Gen aktarımı tersine olduğunda ise, farelerin beyinleri daha küçük, vücutları ise daha büyük olmuştur. Bu bulgular, kalıtsal genetiğin beyin gelişimi ve buna bağlı bilişsel işlevler üzerindeki etkisini açıklamaktadır.

Baba genlerini taşıyan hücreler, limbik sistemde, cinsellik, beslenme ve agresiflik gibi işlevlerle ilişkili bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Ancak, araştırmacılar, mantık yürütme, düşünme ve planlama gibi daha karmaşık bilişsel işlevlerin gerçekleştiği serebral kortekste bu hücrelere rastlamamışlardır. Bilim insanları, zekanın sadece %40-60'ının genetik olduğunu, geri kalanının ise çocuğun yetiştiği çevre, eğitim tarzı ve yetişkinlik döneminde edindiği deneyimlere bağlı olduğunu ifade ediyorlar.

Kaynak: Haber merkezi