Deprem tahminleriyle tanınan Şener Üşümezsoy, son tahmini ile deprem gerçeğini bir kere daha gündeme getirdi. Üşümezsoy, Jeolog Beytullah Saraç'ın Balıkesir'de 4.7 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından 7 ve üzeri bir deprem olabileceğini açıkladı.

Saraç'ın açıklamalarını kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak, Balıkesir depreminin ardından Bandırma ve güneydoğusunda bulunan Sarıköy fayına stres yüklendiğine dikkat çeken Üşümezsoy, "Balıkesir'de oluşan 4.7 lik depremin oluştuğu nokta göz önüne alınınca; Bandırma'yla güneydoğusunda yer alan Sarıköy fayında oluşan bir deprem olduğu görülür. Sarıköy fayı stres yükleyen, stresi boşalmamış, tarihte de büyük depremler yaratan bir fay hattıdır. Bu fay üzerinde oluşan 4.7 lik deprem bu fay üzerindeki stres birikimini işaret etmektedir. Bu stres birikiminin 7 ve 7 üzeri depreme dönüşebilmesi, tarihsel anlamda bir potansiyeli vardır. Ama bunun için de bu fay üzerinde 5'lik bir çok depremin olması ve belli kırılma merkezlerinin, odaklarının ortaya çıkması gerekir. Bu fay üzerindeki belli yerlerdeki aspartilerde stresin doygunluğa eriyerek onun çevresindeki stres merkezlerinin çevresindeki kenarlarında kırılmanın önemli bir boyuta ulaşması sürekli bu düzlemin çevresindeki 4 'lük 5' lik 5 buçukluk bir çok depremin oluşmasından sonra burdaki asparti dediğimiz stres yüklü merkezin yırtılarak stresini boşaltması ve 7 üzeri deprem yaratması söz konusu olabilir" dedi.

17 Ağustos'ta kırılan Yalova Çınarcık Esenköy fay hattının devamında yer alan Bandırma'dan Gönen'e doğru uzanan fay hattına dikkat çeken Beytullah Saraç ise 17 Ağustos 1999 'dan beri incelemeye devam ettikleri fay hattının Gönen civarındaki depremde aktivite gösteren Sarıköy Fayı olduğunu söyledi. 

Saraç, açıklamasında şu ifaadelere yer verdi:

"Sarıköy'den Terzialan'a kadar uzanan uzun bir ana fay hattı olarak bütün paylaşımlarımda gösterilmiştir. Hatta facebook grubumuzun öne çıkarılan gönderiler kısmındaki haritada Yalova Çınarcık 99 fayının devamı olarak kırılmamış olabilecek Esenköy Bozburun fayının ve onun da devamı olarak Bandırma Körfezinden Sarıköy'e doğru giden bir fay hattı 99 depreminden sonra stres taşıyabilecek alan olarak gösterilmiştir. Bu depremde de aslında bu fay hattında olması, bizim başından beri, 99'dan beri fayın yolunun Bozburun'dan güneye saparak Mudanya açıklarından Bandırma'ya ve Sarıköy'e doğru giden hatta olacağını vurguladığımız doğru bir tespit yapmıştır.

Başından beri vurguladığımız Yalova Çınarcık fayının devamı olarak Bozburun ve Mudanya hattına doğru uzanan fay hattının batıdaki devamı Sarıköy fayıdır diyerek ana hattı 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu fayının ana hattının güneye doğru uzandığını vurguladık. Kuzeye Adalar'a doğru giden bir kolun olmadığının altını çizdik. Bu haritada gösterilen olgu bu.

Kuzey Anadolu Fayının Bolu'dan Mudurnu vadisine oradan İzmit Körfezine, Çınarcık'tan güneye, Bandırma Körfezinden Sarıköy fayına geçip Edremit Körfezine geçen ana fay olduğunu ve büyük depremlerin esas olarak bu hata geliştiğini buna karşılık kuzeyden giden bir kolun olmadığı, Adalar'dan Silivri çukuruna giden Kuzey Anadolu Fayı söz konusu olmayıp; Silivri çukurundan Tekirdağ çukuruna ve ordan Saros'a doğru giden buna paralel başka bir fay; Kuze Anadolu Fayının başka bir kolu, Kuzey Anadolu fay hattının güney kolu olarak iki fay hattının yer aldığı ama bu fay hatlarının birbiriyle bağlantılarının olmadığını, birbirine paralel giden iki kol olduğu açıklıkla görülmektedir.

Esas olarak İstanbul'u ilgilendiren Yalova'dan Çekmece'ye kadar uzanan hatta İstanbul'u tehdit eden bir fay olmadığı, orada ölü bir fay olduğu ortaya çıkmıştır.

Kuzey Anadolu Fayının batı kolu Silivri çukurundan Saros Körfezine uzanan hat 1912'de kırılmış ve bu anlamda Batı Marmara, Orta Marmara'da bu yüzyıl için bir risk söz konusu değildir. Diğer taraftan ise 99 Depreminde kırılan körfez fayının devamı olarak 1894'te Çınarcık çukurunun güney kesiminde kırıldığı için bu kesimde de bir stres söz konusu değildir ama buna karşılık Esenköy'den Bandırma'ya doğru giden bir kolda ve onun batıdaki devamı olan Sarıköy fayında risk söz konusudur diye vurguladığımız noktayı bir daha işaret etmemiz gerekir.

Bu depremde bizim başından beri Sarıköy fayı, Kuzey Anadolu Fayının devamıdır, burası önemlidir diye altını çizdiğimiz olgu söz konusudur. Bu fayın güney kesimindeki kolda Yenice Gönen 1953 yılında kırıldığı için o fayın güneybatı ucunda stres gölgesi söz konusudur.

Bu harita facebook grubumuzun ilk sunumundaki ana haritamızdır. Burada beyaz çizgiler kırılmış faylar, kırmızı çizgiler ise potansiyel risk taşıyan faydır. Bu durumda Bozburun fayı ve Sarıköy fayı ilk dikkat çeken iki faydır.

17 Ağustos'ta kırılan fay hattının batıya doğru devamı problemetiktir. En büyük yanlış da Adalar fayının devamıdır tezidir. Oysa Adalar fayı düşey ölü bir faydır. Marmara'nın açılmasında çalışan bir faydır.

Batı Anadolu ve Biga Yarımadası saatin tersi yönünde dönmesi nedeniyle faylar da Kuzey Anadolu Fayı Erzincan'dan beri tek fay olarak gelen bir yol izlememekte ve birbirinden kopuk sıçramalarla biri Sarıköy Bandırma fayı, diğeri hemen kuzeyde Silivri Tekirdağ Saros fayı gibi bir fay sistemi ortaya çıkmaktadır ama bu bölgede yapılan haritalarda bu iki fayın dışında bu sistem içinde onlarca fay çıkmaktadır.

Bu da göstermektedir ki Kuzey Anadolu Fayı Erzincan'dan Çınarcık'a kadar tek parça gelirken Çınarcık'ın batısında sıçramalar yaparak birkaç kolla güneybatıya doğru dönmektedir. Bunların en tipik olanı biri Silivri Fayı Tekirdağ Saros fayı, Diğeri Bandırma Sarıköy fayı olarak ortaya çıkmaktadır."

Ama

Editör: Yadigar Hanım