Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Dicle Barajı'na 20 milyon metreküp su aktardı. Su transferi ile 58 bin hektara alanda pamuk, mısır ve tütün üretimi yapılarak, ekonomiye 348 milyon lira kazandırması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkinin geniş iş sahalarının doğmasına sebep olduğunu belirterek, DSİ olarak bu kapsamda Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması amacıyla projeler ürettiklerini, hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşın kalmadığını söyledi.

Susuz bir kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade eden Akca, "Modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış azlığı ve kuraklığın etkilerini en aza indirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bölgemizde 2022 yılında ve geçmiş yıllarda yaşanan az yağış sebebiyle gerçekleşen kuraklıktan ötürü Devegeçidi Barajı'nda tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak kadar su depolanamamıştı. Devegeçidi Barajı sulaması için ihtiyaç olan su, Dicle Barajı'ndan takviye amacı ile pompaj yöntemiyle aktarılmıştır. Bölge halkının, tarımsal sulama ihtiyacının karşılanamayacağını DSİ'ye bildirmesi üzerine hızlı bir reaksiyon alınıp Dicle Barajı'ndan P2 pompa istasyonu ve ana kanalı vasıtasıyla 20 milyon metreküp su takviyesi gerçekleştirilmiştir ve vatandaşımızın tarımsal sulamada ihtiyacı olan su karşılanmıştır" dedi.

Editör: Yadigar Hanım