TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bakanlığına ait bütçe görüşmeleri sırasında Meclis’te konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi dönemi ve uluslararası krizler nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Dönmez, vatandaşların artan enerji maliyetlerinden asgari seviyede etkilenmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar lira tutarında sübvansiyon sağladıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Halihazırda elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 ile söz konusu desteği artırarak sürdürüyoruz. Ekim itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke konumundayız.”

Bakan Dönmez, “Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır” dedi.

Türkiye'nin pandemi sonrasında hızla toparlanarak 2021'de yüzde 11,4 büyüdüğünü anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjiden madene, katma değeri yüksek Ar-Ge projelerinden nükleere, sektöre katkı sağlayan her alanda teknolojik altyapıları güçlendirecek yatırımlara imza attıklarını dile getirdi.

Bakan Dönmez ayrıca "Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3'e çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon m3'e ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz" dedi.

4 MİLYON HANEYİ KAPSIYOR

Bakan Dönmez "Yaklaşık 4 milyon haneye senelik 3 milyar TL’lik yardım yapılacak olup 2022 Ocak-Ekim döneminde 331 bin haneye 114 milyon TL doğal gaz tüketim desteği sağlanmıştır. Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar m3 kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yer altı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yer altı depolama tesisinin mevcut kapasitesini iki yıl içerisinde 10 milyar m3’e çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon m3’e ulaştıracağız. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında, bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Dönmez sözlerine şu şekilde devam etti: "Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci sırada yer alması daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarımızın en önemli göstergelerindendir. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüz içindeki payı 2022 yılı ekim sonu itibarıyla yüzde 54'e yükselmiştir. Yerli ve yenilebilir kurulu gücümüz ise yüzde 65 olmuştur. Toplam kurulu gücümüz ise 2002 yılına göre 3,2 katına yükselerek 2022 yılı ekim sonu itibarıyla 103 bin 276 MW olarak gerçekleşmiştir."

Editör: Muharrem Kılı