10 Aralık 2023 İnsan Hakları Günü'nün 75. yıl dönümü, insan hakları alanında kaydedilen ilerlemeyi kutlamak ve bu temel ilkelere olan bağlılığımızı yeniden teyit etmek için önemli bir fırsattır. Bu yılın teması "Herkes için Özgürlük, Eşitlik ve Adalet", bu sütunların birbirine bağlılığının ve bunların herkes için başarılmasının öneminin altını çiziyor.

Fransa Yemen’de Husileri vurdu Fransa Yemen’de Husileri vurdu

Dünya her yıl 10 Aralık'ta, 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (İHEB) anısına İnsan Hakları Günü'nü kutlamaktadır. Bu dönüm noktası niteliğindeki belge, ırklarına bakılmaksızın tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri özetlemektedir. , din, cinsiyet, uyruk veya başka herhangi bir statü.

Bu yıl İHEB'in 75. yıldönümünü kutluyor ve 2023 İnsan Hakları Günü'nü özellikle önemli bir dönüm noktası haline getiriyor.

Birleşmiş Milletler şunları ifade etti: “10 Aralık 2023, dünyanın en çığır açıcı küresel taahhütlerinden biri olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (İHEB) 75. yıldönümünü kutluyor. Bu dönüm noktası niteliğindeki belge, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statülere bakılmaksızın herkesin insan olarak sahip olduğu devredilemez hakları güvence altına alıyor.”

Editör: Mürvet Türk