Filistin bayrağını tasarlayan İngiliz!

Filistin bayrağındaki detaylar yeniden gündeme geldi.

Filistin bayrağını tasarlayan İngiliz!

Günümüzde kullanılan Filistin bayrağı, İngiliz diplomat Sir Mark Sykes tarafından I. Dünya Savaşında Araplık şuurunu uyandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Günümüzde Filistin bayrağı olarak kullanan dört renkli bayrak, Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletine karşı ayaklanan Arapların milli bayrağı olarak kabul edilmişti.

Filistin bayrağında yer alan yatay renklerin anlamı:

En üstteki siyah yatay çizgi, Abbasileri; ortadaki yeşil renk Şii Fatımileri; alttaki beyaz renk Emevileri temsil eder.

Kırmızı üçgen ise 1916 yılında Osmanlı Devletine isyan eden Şerif Hüseyin’in kabilesi Haşimoğullarını, diğer bir görüşe göre Arapların Osmanlı Devletine karşı bağımsızlığı için dökülen kanı temsil eder.

Tarih boyunca Emeviler beyaz sancak; Abbasiler siyah sancak; Şii Fatımiler, yeşil sancak kullanmıştır. Kırmızı da Türklere karşı Arapların bağımsızlığını temsil eder. Bu dört renk, Arapların milli renkleridir.

Mark Sykes aynı zamanda Doğu Anadolu’yu Türkiye’den ayırmayı hedefleyen harita ve planlar hazırlamıştı. Araplar tarafından dışlandığı için değil ( (tam tersine baş tacı edilmişti) Paris’te İspanyol gribinden hayatını kaybetmiştir.

YORUM EKLE