Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, Türkiye’de yıllık yeni akciğer kanseri vaka sayısı 30 bin olmasına karşın bu hastalardan ancak yüzde 16’ısının erken evrede saptanıp cerrahiden fayda gördüğünü söyleyerek, “Yüksek riskli akciğer kanseri hastalarında erken teşhis için Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT) kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda DDBT’nin cerrahi operasyondan fayda görmesi olası akciğer kanserinin erken tanısına olanak sağladığı ve kansere bağlı ölümleri yüzde 20 oranında azalttığı gösterilmiştir” dedi.


 

Liv Hospital Ankara Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, yaptığı açıklamada, dünyada yeni tanı alan kanserli hasta sayısı ve kanserden kaynaklanan ölümlerin bir önceki tahminlere göre arttığını belirterek, “2012 yılında dünyada toplam 14,1 milyon yeni kanser vakası gelişmiş ve 8,2 milyon kansere bağlı ölüm olmuştur. Dünya nüfusundaki artış ve nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak 2030 yılı tahminlerinde ise 27 milyon yeni kanser vakasının olacağı, kanserden kaynaklanan yıllık ölümün 17 milyon kişiye yükseleceği ve son 5 yıl içinde kanser tanısı konmuş kişi sayısının ise 75 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Dünyada en çok tanı konulan kanser türleri, akciğer kanseri yüzde 13, meme kanseri yüzde 11,9 ve kolon kanseri yüzde 9,7 ile en çok görülen kanser türleridir. Kansere bağlı ölümlerin yaklaşık üçte biri akciğer kanseri kaynaklıdır. Akciğer kanseri tanısı konulan hastalarının sadece yüzde 15'i, 5 yıldan daha fazla yaşamaktadır” diye konuştu.


 

Akciğer kanserinin en sık görülme nedenleri

Denize girmeden önce dikkat edilmesi gerekenler Denize girmeden önce dikkat edilmesi gerekenler


Prof. Dr. Aydın, akciğer kanserinin en sık görülen nedenlerine 7 madde ile şöyle sıraladı:

“Sigara, radon gazı maruziyeti, radyasyon maruziyeti, kronik akciğer hastalıkları, KOAH, verem (tüberküloz), önceki kanser varlığı: Baş-boyun kanseri, lenfoma,sigara ile ilişkili kanserler, ailesel akciğer kanseri öyküsü, Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, krom, nikel ve arsenik bileşikleri. Akciğer kanserinin bilinen en önemli sebebi sigaradır. Sigara içilen zamana ve miktarına göre kanser riski katlanarak artar. 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içtiyseniz, akciğer kanserine yakalanma riskiniz normal bir insana göre 20 kat daha fazladır. Bu risk pasif içiciler için de vardır. Sigara dumanına maruz kalan bu insanlarda akciğer kanseri riskinin yüzde 24 oranında arttığı unutulmamalıdır. Asbest, arsenik, radon gazı, radyasyon ve diğer kanserojen maddelere maruz kalmak veya bu kanserojen maddelerin solunması da akciğer kanseri nedenleri arasındadır. Akciğer kanseri olanların yaklaşık yüzde 1’i düzenli olarak hava kirliliğine maruz kalan kişilerden oluşmaktadır” dedi.


Hastalardan sadece %16'sı erken teşhis ediliyor

Türkiye için yıllık tahmin edilen yeni akciğer kanseri vaka sayısının 30 bin olmasına karşın ancak yüzde 16’ısının erken evrede saptanıp cerrahiden fayda gördüğüne işaret eden Prof. Dr. Ertan Aydın, şunları söyledi:

“Yapılan çalışmalarda tanı konulup ameliyat edilen evre 1 hastaların 10 yıllık sağkalımı yüzde 92 iken tedaviyi kabul etmeyen evre 1 hastaların tümünün 5 yıl içinde öldüğü gösterilmiştir. Bunun sonucunda yüksek riskli akciğer kanseri hastalarında, erken teşhis için Düşük Doz Bilgisayarlı Tomografi (DDBT) kullanılmaya başlanmıştır. DDBT’nin cerrahi operasyondan fayda görmesi olası akciğer kanserinin erken tanısına olanak sağladığı ve kansere bağlı ölümleri yüzde 20 oranında azalttığı gösterilmiştir. Akciğer kanseri tanısı için DDBT taraması önerilen hastaları ise, 55-74 yaş, en az 30 yıldır günde 1 paketten daha fazla sigara içenler, sigarayı 15 yıldan daha az süre önce bırakanlar, ek risk faktörü olanlar (ailesel öykü, mesleksel öykü, KOAH-verem öyküsü, radon-radyasyon maruziyeti).”

Editör: Habererk Com