2019 yılı Ocak ayı Reel kesim güven endeksi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ocak dönemi iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı.

2019 yılı Ocak ayı Reel kesim güven endeksi arttı

2019 yılı Ocak ayında iktisadi yönelim anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1753 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 95,4 puan seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin ise artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşti.

YÜZDE 41,6’SI, ’ÜRETİMİ KISITLAYAN FAKTÖR YOK’ DEDİ

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 41,6’sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 23,2’si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin ise yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktığı görüldü. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,4’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25,5’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,1’e geriledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2019, 10:31
YORUM EKLE