Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Pazar Geçiş Başvurusu)

Borsa İstanbul, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusunu reddetti, Twitter ayağa kalktı

Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Pazar Geçiş Başvurusu)

Borsa İstanbul, Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusunu reddetti.

Tüm mevduatlara uyan şirketin başvurusu reddedilmesiyle Twitter'da #casayaadalet hashtag'i açıldı ve BIST ile Sermaye Piyasası Kurulu'na tepki gösterildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada ise BIST mevzuat gereği pazar değişikliği için 2 dönem yeterli net dönem karı elde ettiğini belirtildi.

Şirketin açıklaması şu şekilde:

Bugün Borsa İstanbul tarafından yapılan pazar değişikliği başvurumuzun 1 yıl süreyle ertelenmesine dönük kap açıklamasına ilişkin değerlendirmemiz aşağıda sunulmuştur: Borsa İstanbul KAP açıklamasında Şirketimizin 2019 yılı hasılatı ve faaliyet zararı ile şartlı bağımsız denetçi görüşü, 2020 yılında başladığı faaliyetleri, sermaye artırımına ilişkin  özel durum açıklamaları dikkate alındığında, Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine, ilişkili tarafına olan borcunun ödeme durumu netleştikten 
sonra ve 31/12/2021 tarihli finansal raporlarıyla yeniden başvurması halinde durumunun değerlendirilmesine karar verildiği belirtilmektedir.
Genel Değerlendirmemiz:
  Şirketimiz 2019 yılında menkul kıymet satış karları ve Şirket aktifinde bulunan mülklerin satış hasılatları ile bir diğer değişle faaliyetleri sonucunda gelir yaratmış, buna ilaveten  2020 yılında Oytun Pastırma 'nın yatırım antlaşması çerçevesinde şirket kaynaklarına sermaye avansı mahiyetinde uzun vadeli 43.100.000 TL fon sağlaması ile şirket 155.770.476 
TL Bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.
Faaliyet konusu değişikliği, emtia ticareti ve benzin istasyonu işletme haklarının satın alınması ile devam eden bu yapılanma sonucunda şirket 241.9 Mio TL ciro ile 2020 yılını kapatmıştır.
Şirket 25.7 Mio TL faaliyetlerinden gelir oluşturmuştur. 
Bu gelirden geçmiş dönem şüpheli alacaklar için 10,4 Mio TL karşılık ayrılmıştır. Bu karşılık ile 2019 yılı bağımsız denetim raporunda yazılan tüm şerh içeren olumsuzluklar 
giderilmiştir.
2020 yılında şirket finansallarına ilişkin bağımsız denetim raporunda olumsuz bir şerh yoktur.
Şirket özkaynaklarımız 2020 yılı sonunda 61.099.016 TL olup kuvvetli bir finansal yapıya işaret etmektedir.
Borsa İstanbul'a Pazar değişikliği için başvuruda bulunmadan önce ilgili kotasyon yönetmeliğinde belirtilen objektif şartların "tamamını karşıladığımız" titizlikle incelenmiş ve başvurumuz bu şartları sağladığımız tespit edildikten sonra yapılmıştır. 
2019 yılı hasılatı ve faaliyet zararı dolayısı ile şartlı olumlu bağımsız denetim hakkında görüşümüz:
BIST Mevzuatı gereği Pazar değişikliği için 2 dönem net dönem karının olması gerekmektedir.   Şirketimiz iki dönem net kar elde etmiştir.

YORUM EKLE