İcra ve İflas takip işleri durduruldu

TBMM Genel Kurulu’nda, ’Vergi Usulü Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi.

İcra ve İflas takip işleri durduruldu

 Pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle hak kaybının önlenmesi amacıyla çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021’e kadar durduruluyor.

Kamu idarelerinin, kumu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında, 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.

Kabul edilen önergelere göre; ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. Ancak 1 Haziran’dan sonra kalan süre için ibraz işlemi yapılabilecek. 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak. İhtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak. Kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğal alacakları hakkında 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak.
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Alınan karar da şu ifadeler kullandı; "TBMM Genel Kurulu'nda kanun teklifi görüşmelerinde, ibraz son günü 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihlert arasında ibraz edilemeyeceği, yine bu tarihler arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği, başlamış olanların duracağı kamu alacakları hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacağına dair madde kabul edildi"
Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

YORUM EKLE


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/habererk/domains/habererk.com/public_html/index.php on line 344