İsmail Koncuk "BAĞ-KUR’lulara Af Getirilsin!"

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına sundu.

İsmail Koncuk "BAĞ-KUR’lulara Af Getirilsin!"

Koncuk, 2000 yılı öncesi ve sonrası vergi mükellefi olan şirket ortağı olup vergi, oda ve ticaret sicil kaydı bulunan ekonomik sebeplerden dolayı borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lıuarın, “İşe başlama tarihleri otomatik olarak sehven silinen, hesapları dondurulan” vatandaşlara, tekrar aynı hakkın geri verilmesi ve “geriye dönük borçlarının faizsiz olarak” peşin veya taksitlendirerek ödeyebilmelerinin imkânı sağlanmalıdır. Geriye dönük borçlarının bitiminden itibaren kaybettikleri haklarının yeniden kazandırılması ve tescil kaydı mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını ifade ederek, kanun teklifini “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu göz önüne alarak hazırladığını belirtti.

1 Ekim 2008 tarihine kadar vergi kaydı ve meslek odası kaydı olup da BAĞKUR kaydı olmayanlar bu tarihten önceki sürelerini BAĞKUR’a tescil ettirememekle birlikte prim borçları da tahakkuk etmeyeceği için ödeyemeyeceklerdir. Geçtiğimiz dönemlerde birtakım Kanunlarla borçlanma yoluyla sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapılmış ancak bu yasal düzenlemelerden haberdar olmayan veya başvuru süresini kaçıran veyahut maddi imkansızlıklardan dolayı bu imkanları kaçıran birçok esnaf, sanatkâr, şirket ortağı vardır.

1 Ekim 2008 öncesi vergi kaydı olan, meslek odası kaydı olan ancak BAĞKUR kaydı olmayanların BAĞKUR tescilleri yapılmadığından dolayı birçok vatandaşımız sosyal güvenlik sistemine dahil olamamakla birlikte, emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi ve yaş şartlarını yerine getirememektedirler. Ayrıca yine emekli olabilmeleri için gerekli olan prim gün sayılarını tamamlayamamaktadırlar.  Bu durumda olan vatandaşlarımız gelecek kaygısı taşımakta olup hem kendileri hem de vefatları durumunda geride kalan hak sahiplerine emekli maaşı intikal ettirememektedirler.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk “Bağ-Kur borçlarının silinmesiyle birlikte dondurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale getirilebilmesi için vatandaşların “ihya” işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bağ-Kur prim borcu bulunan kişilerin, borçlarından silinen dönemlere ait hizmet sürelerinin “ihya” edilmesi belirli dönemlerde çıkarılan kanunlara göre yapılabilmektedir. Bu bağlamda; silinen Bağ-Kur günlerinin geri alma işlemleri için “yasanın güncel olması” gerekmektedir. Geçmişte çıkarılmış olan “ihya yasası” günümüzde geçerli değildir. Yasalar kapsamında geçmiş yıllara ait Bağ-Kur prim borçlarını sildirmiş/silinmiş olan vatandaşlarımızın, bu dönemlerini emekliliğe ekleyebilmesi için kanunda değişikliğe gidilmesi elzemdir.” diyerek sözlerine son verdi.

YORUM EKLE