Kafe ve restoranlara destek ödemesinin detayları belli oldu

Pandemi nedeniyle göre yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek  destek ödemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.u

Kafe ve restoranlara destek ödemesinin detayları belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Ticaret Bakanlığı'nın "Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Destek programından , 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan,

2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan 
işletmeler faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

Destek tek seferde ödenecek ve üzere 2.000 Türk lirasından az ve 40.000 Türk lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü kadar olacak.

BAŞVURU VE İTİRAZ 

Programa başvuru süresi Ticaret Bakanlığının sitesi üzerinden duyurulacak. Ciro kaybı desteğinden faydalanabilecek olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek. 
Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 10:00
YORUM EKLE