Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs’ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 120,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku Mayıs’ta arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Mayıs sonu itibarıyla, 2018 yılsonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 120,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 120,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında azalarak 55,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku 10,5 artarak 59,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 8,8 oranında azalarak 10,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,4 oranında artarak 19,7 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,6 oranında azalışla 12,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 5,3 oranında azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 6,4 oranında artarak 42,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 23,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,0 oranında artarak 91,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre yüzde 8,3 oranında azalarak 44,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 11,0 oranında artarak 75,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 64,6 oranında azalışla 2019 Mayıs sonu itibarıyla 35 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 977 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,3’ü dolar, yüzde 29,9’u euro, yüzde 12,9’u TL ve yüzde 4,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2019 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 175,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,3, Merkez Bankası’nın yüzde 3,1, özel sektörün ise yüzde 78,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

(İHA)
YORUM EKLE