Tarlası veya bahçesi karantina altına alınacak çiftçiye tazminat ödenecek

Tarla veya bahçesi böcek ya da organizmalardan zarar gören çiftçiye tazminat ödenecek.

Tarlası veya bahçesi karantina altına alınacak çiftçiye tazminat ödenecek

Ödemeler için çiftçi ve fındık sistemine kayıt olma şartı aranırken, destek ödeme oranları kilo, alan ve ağaç adeti üzerinden yapılacak hesaplamalar ile çıkarılacak. Kurumları yanıltıcı beyan vererek haksız yere ödeme alanlar ise 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

itkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, zararlı organizmaların ülkede yayılmasının engellenmesi ve mevcut olanlar ile mücadele için tarlası veya bahçesi karantina altına alınacak çiftçiye tazminat ödenecek.

Zarar karşılığında yapılacak destek ödemeleri için aranacak şartların başında ise üretim alanının Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Fındık Kayıt Sistemi'ne (FKS) kayıtlı olma zorunluluğu geliyor.

KÖKLERİNDEN SÖKÜLÜP İMHA EDİLECEK

Ayrıca zararlı organizmaların yayıldığı tarla ve bahçelerde bundan etkilenen bitkilerin tamamının kökleri ile birlikte üreticiler tarafından sökülerek, il/ilçe müdürlüğü gözetiminde imha edilmiş ve imha işlemi hakkında tutanak düzenlenmiş olması da şart koşuluyor.

DESTEK MİKTARI

Bitki karantinası tazminat desteği kapsamında fındıkta yasaklama süresi olan 4 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere 15 TL/kg, taş çekirdekli meyvelerde yasaklama süresi olan 3 yıllık ürün bedelinin aynı alan için bir kereye mahsus olmak üzere ve 3 TL/kg destekleme ödemesi yapılacak.

Tazminat ödemeleri, turunçgil uzun antenli böceğinde alan, şarka virüsünde ise ağaç adeti üzerinden hesaplanarak yapılacak.

KAYDI OLMAYANA DESTEK YOK

Desteklerden bakanlık tarafından yasaklanmış olan, ÇKS veya FKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler ile ÇKS/FKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenlerle, bu tebliğde belirtilen destekleme ödemelerinden faydalanmak için istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayan üreticiler yararlanmayacak.

HAKSIZ YERE ALANDAN FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Tarlası veya bahçesi organizmalardan zarar görmediği halde zarar görmüş gibi yapılarak haksız yere yapılan destek ödemeleri ise, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre ödenen ücretler geri alınacak.

YORUM EKLE