TÜRGEV'e arazi kıyağı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'e İstanbul'daki 606 milyonluk arsanın 3 milyon liraya verildiğini doğruladı.

TÜRGEV'e arazi kıyağı

Şimşek, İstanbul'da mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı lehine eğitim tesisleri yapılması amacıyla Vakıfları lehine irtifak hakkı tesisi talep edildiğini; kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bedeli karşılığında doğrudan irtifak hakkı tesis edilebildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Fenerbahçe Kulübüne protokole rağmen lise arsası verilmek istenmezkenTÜRGEV'e 606 milyon liralık arsanın 3 milyon liraya verilmesinin gerekçesi nedir?" diye sormuştu.

"İRTİFAK HAKKI TESİSİ TALEP EDİLMİŞTİR"

Soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı lehine eğitim tesisleri yapılması amacıyla Vakıfları lehine irtifak hakkı tesisi talep edildiğini söyledi.

MALİYE BAKANI DOĞRULADI

Maliye Bakanı, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesinde;

"Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

Ancak bu bedel; ... Kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisidir...

Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar lehine; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler ile tamamen gelir elde etmek amaçlı tesisler hariç olmak üzere tüzüklerinde veya senetlerinde yer alan asli kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duydukları taşınmazlar üzerinde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri, eğitim tesisleri yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı veya kullanma izni süresince, taşınmazın üzerinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin toplam faaliyetlerin en az yüzde seksenini oluşturması, bu faaliyetlerin asli faaliyet niteliği taşıması ve bu tesislerin her biriminde verilen her türlü hizmetin yüzde onunun bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine sunulması kaydıyla ilk yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedeli taşınmazın rayiç bedelinin binde beşidir..." hükümlerin yer aldığını belirtti.

TEBLİĞİ HATIRLATTI

Maliye Bakanı, Milli Emlak Genel Tebliğinin 8'inci maddesinin 2/f bendinde; "Kamu yararına çalışan derneklere ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında, tüzük ve senetlerinde yer alan asli faaliyetlerinde belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, Kanunun 17'nci maddesine göre ilan yapılmaksızın doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilecektir" ibaresinin yer aldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2015, 12:26
YORUM EKLE


Fatal error: Call to a member function set() on null in /home/habererk/domains/habererk.com/public_html/index.php on line 344