Kur’an-ı Kerim’de Haşr Suresi’nin 23. ayetinde de El-Müheymin esması geçmektedir. Aynı zamanda Hadid Suresi’nin 57. ayetinde bu esma yer almaktadır.

Köken olarak Arapça olan “müheymin” kelimesi denetleyici anlamı taşımaktadır.

El-Müheymin Esmasının Anlamı Nedir?

El-Müheymin, her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir. Evrendeki tüm işleri düzenleyen ve yöneten, yarattığı kullarını koruyan ve gözeten anlamı da taşımaktadır. Muhafaza eden ve her şeye şahitlik yapan demektir. Kainattaki bütün işleri gözeten ve korkulardan emin kılan demektir.

El-Müheymin Esmasının Faziletleri Nedir? 

El-Müheymin esmasını sık sık zikreden kişiler unutkanlıklarından kurtulmaktadır. Yatsı namazı kılındıktan sonra 145 defa El-Müheymin esmasının zikredilmesi ve sonra sağ tarafa yatıp uyunması gerekmektedir. Böylece Kişiye rüyasında olacak olaylardan haberdar edilir. Sakin bir yerde ve sabah gün doğarken 100 defa okunduğunda insanın kalbini nurlandırır. Her türlü beladan, musibetten, şerden korunmak için her gün 145 kez Ya Müheymin zikredilmelidir. Bir kağıda yazılan El- Müheymin esması sayesinde Allah’ın himayesine girmiş olur ve her türlü beladan korunursunuz. Hz. Yunus (a.s) balığın karnındayken El-Müheymin esmasını zikretmiş ve kurtuluşa ermiştir. Manevi sırları öğrenmek için 145 defa zikredilen El-Müheymin esması aynı zamanda kulun bilmediği ilimlere de vakıf olacağına işaret edecektir.

Editör: Bumin Kağan Muti