LPG Regülatörü: LPG Sistemlerinin Kalbi LPG Regülatörü: LPG Sistemlerinin Kalbi

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler kaynaklı olmayan elektrikli araçların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi'ne tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen 'İzin Belgesi' aranacak. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

'EKOSİSTEMİN DÜZENLENMESİ AMAÇLANMAKTA'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu tebliğ ile karbon emisyonunun azaltılması ve sürdürülebilir enerji temini kapsamında önemli yere sahip elektrikli araçların ithalatında, tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi, ülkemizde ihtiyaç duyulacak şarj istasyonu ve güç yönüyle takip edilmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla gerekli kriterlerin getirilerek, söz konusu elektrikli araçlarla ve birlikte oluşturacağı ekosistemin düzenlenmesi amaçlanmakta. Bakanlığımız, yerli üretim, istihdam ve tüketicinin korunması hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda, ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edecektir" denildi. (DHA)

Editör: Habererk Haber Merkezi