Toplantı öncesi, MATÜSİTEB'in kuruluş amacının dışına çıktığını savunan Enes Sali, "MATÜSİTEB’in 9. Olağan Genel Meclis toplantısı için manidar bir tarih, şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Birlik içinde yaşanan baskılar ve olumsuzlukları, "Haykırıştan Muammaya – MATÜSİTEB" başlıklı yazısında ele alan Enes Sali, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin'in görev süresi bitmesine rağmen baskılarla seçim yapılmasının engellediğini ileri sürdü. Yazısında, MATÜSİTEB içinde baskılar ve yetkisizlik nedeniyle kurumun zarar görmemesi temennisinde bulunan Sali, şunları ifade etti:

"MATÜSİTEB’in bir teşkilatlanma kültürü, bayrak yarışı geleneği ve kanunla- tüzükle belirlenmiş bir yönetim biçimi vardır. Hüsrev Emin’in, görev süresi bitmesine rağmen birileri farklı baskılar gerçekleştip, seçim yapmasını ellemiş olabilirler, fakat baskı yapanlar, Başkanın yetkisi olmadığı halde imza attığı her belge ile ilgili herhangi bir araştırma- soruşturma sürecinde “gemideki fareler gibi” ilk onlar başkanı kötüleyecektir. Umarım bu yetkisizlikten ve hukuksuzluktan ötürü kurum zarar görmeyecektir. 30 Ağustos 2022 tarihi, MATÜSİTEB’in 9. Olağan Genel Meclis toplantısı için manidar bir tarih, şimdiden hayırlı olsun.

Balkan coğrafyasının makus talihini değiştirmek, kişilerin bireysel gayretleri ve fedakarlıkları ile kısa süreli çözümler ile pek mümkün olmamıştır.

Buna istinaden, bu coğrafyada yaşayan aydınlar-ilim insanları, imkanlar ve kanunlar dahilinde mücadeleyi kurumsal seviyede yürütebilmek için farklı yapılanmalara gidilmiştir.

Bu tür yapılanmalar en belirgin alanı hiç şüphesiz ki Makedonya’dır. Nitekim, Makedonya’nın bağımsızlığına mütakiben, TDB (Türk Demokratik Birliği) kurularak, Balkan coğrafyasında Türk teşkilat kültürünün eşsiz timsali hüvviyetini kazanmıştır. Daha sonraları, konjoktürel olarak “Birlik” siyasi parti statüsüne geçip faaliyetlerini siyasi platformda devam ettirmiştir. Ülkede siyasi yapılanmadan sonra dikkan çeken diğer bir husus da sivil toplum teşkilatlarının kurulup, özellikle yardımlaşma, Türkçe kurslar, paneller, konferanslar, kurslar ve burs faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Makedonya’da dernek faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve daha güçlü bir yapılanma neticesinde ülkenin her bölgesine ulaşmak gayesiyle MATÜSİTEB kuruldu. Kuruluş yıllarında, Makedonya Türklerinin; Türk kimliğinin korunabilmesi adına kültürel, sanatsal, sosyal vb. alanlarda örgütlenerek etkinliklerle birlikte “milli şuur” bağlamında bir mesafe katedilmiş oldu. Anavatanda cereyan eden bölücü faaliyetlere karşı Üsküp’te ilk defa binlerce Makedonya Türkü “anavatana destek-teröre lanet” şeklinde haykırışı ile “Üsküp Meydanında Tarihe Not” düşmüştür.

Akabinde öğrenci burslarından, öğrenci yurtlarına, yaz kamplarından anavatana bilimsel-kültrürel gezilere,Gençlik projeleri, Türkçe kurslar, kitaplar, dergiler darken MATÜSİTEB, Balkan Türklüğü için bir teşkilatlanma tümsali kimliğine bürünmüştü.

2011 yılında, Birlik Gazetesinin dijital ortama aktarılması ve imkanlar dahilinde dijital ortamda yayın hayatına devam etmesi projesi planlanmıştı, maalesef aradan yıllar geçti konu ile ilgili bir bilgi veya gelişme olmadı, kitap-dergi-araştırma yayın etkinliği keza “sessiz çığlık” gibi, durmuş vaziyette, en son HİKMET dergisinin bile çok zor şartlar altında yayın hayatına devam ettiğini üzülerek belirtmek mecburiyetindeyim.

Halbuki, MATÜSİTEB, Makedonya’daki Türk Kimliğinin-kültürünün ayakta kalabilmesine,vereceği katkıyla Makedonya Türklerinin birlik ve beraberliği tesis etme ülküsüyle kurulmuştu.

Makedonya Türklerinin milli ve manevi kültürünü korumak, haklarını ve ortak çıkarlarını demokratik biçimde savunmak, diğer Makedonya vatandaşlarıyla iyi ilişkiler kurulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, Makedonya’da çok etnili kültürle birlikte yaşamanın zorlukları ile mücadele edip, Türk milletine katkıda bulunmak gibi amaçlar doğrultusunda kurulan MATÜSİTEB; Türkler arasında bile birliği sağlamakta acizdir. Bunu düzenlemeye çalıştığı etkinliklerdeki katılımından ve davet edilenlerden gözlemlemek mümkündür. Arnavut Sağlık bakanının yeni görevini tebrik etmek erdemliktir,lakin aynı koridorda görev yapan Türk asıllı müsteşarı görmezden gelip selam dahi vermemek nezaketsizliktir. Bu acziyeti gerçekleştiren Matüsiteb başkanını sorgulayamayan kurum yöneticileri “milli ve yerli” olmaktan çıkmıştır. Kimin için taşeronluk yaptığı ise bir muammadır.

Yapay Zeka’nın dünyamızı kasıp kavurduğu bu bilişim çağında, güzide kurumumuz MATÜSİTEB imkansızlıklar ve beceriksizlikler içinde kendi kurumsal web adresini bile aktifleştiremediği bir muammaya doğru yolculuk etmektedir.

Bu güzide kurumumuz: günümüz şartlarında rekabeti taşıyabilecek, finans kaynaklarını çeşitlendirmek için farklı yapılanmaya giderek, hantal ve platonik idealizim sarmalından arınıp, hamasi söylemler ve değerler romantizmiden vazgeçerek, taşeron bir yapı olmaktan ziyade, şüphecilikten uzak, şeffal ve toplumun tamamını kucaklayan, bilimsel kıstasları esas alan, üretken,dinamik ve mücadeleci ruha sahip bir kuruma dönüşmek mecburiyetidedir.

MATÜSİTEB’in bir teşkilatlanma kültürü, bayrak yarışı geleneği ve kanunla- tüzükle belirlenmiş bir yönetim biçimi vardır. Hüsrev Emin’in, görev süresi bitmesine rağmen birileri farklı baskılar gerçekleştip, seçim yapmasını engellemiş olabilirler, fakat baskı yapanlar, Başkanın yetkisi olmadığı halde imza attığı her belge ile ilgili herhangi bir araştırma- soruşturma sürecinde “gemideki fareler gibi” ilk onlar başkanı kötüleyecektir. Umarım bu yetkisizlikten ve hukuksuzluktan ötürü kurum zarar görmeyecektir. 30 Ağustos 2022 tarihi, MATÜSİTEB’in 9. Olağan Genel Meclis toplantısı için manidar bir tarih, şimdiden hayırlı olsun."

Editör: Yadigar Hanım