Global Sağlık Sektörü ve Medikal Turizm Trendleri Raporu’nun 2023 edisyonu yayımlandı. Raporda Türkiye'nin sağlıkta dünya sıralamasındaki yeri ortaya çıktı.

Küresel ve yurt içi pazarda sağlık harcamalarına, sağlık sektörünün genel durumuna ve medikal turizmin gelişim seyrine dair ipuçları sunan raporda, ülkelerin global ve yurt içi sağlık pazarındaki harcama dengeleri, sağlık sektörünün genel durumu, medikal teknolojiler, sağlık sisteminin yapısı ve medikal turizm verileri yer aldı.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Grant Thornton Turquality ve Yönetim Danışmanlığı Başkanı Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, "Sağlık metriklerini, harcamalarını, sağlık sistemi altyapısını, sağlık sistemine erişilebilirliği ve medikal turizmin ana hatlarını incelediğimiz sağlık trendleri raporumuz, sağlık yatırımı yapmak isteyen şirketlere, sağlık alanında çalışan profesyonellere ve akademiye yurt içi ve yurt dışı pazara ilişkin bir panorama sunuyor" dedi. 

TÜRKİYE'DEKİ DOKTOR SAYISI, OECD ORTALAMASININ YÜZDE 50 ALTINDA 

Raporun Sağlık Sektörüne Global Bakış - Sağlık Sektörü Çalışanları bölümünde, Türkiye'deki doktor ve hemşire yoğunluğunun dünya ortalamasına ilişkin çarpıcı veriler yer aldı. 2019 rakamlarına göre OECD ülkeleri arasında bin kişi başına düşen doktor sayısının en yüksek olduğu ülke 6 doktorla Yunanistan olurken, OECD ortalamasının 4 olduğu görüldü. Türkiye ise sıralamada 2 doktorla ortalamanın yüzde 50 altında kaldı. Hemşire sayısında İsviçre yaklaşık 18 hemşireyle ilk sıraya yerleşirken, Türkiye yaklaşık 2 hemşireyle OECD ortalaması olan 9’un yüzde 77 altında kaldı. Türkiye, hastane sıralamasında ise dokuzuncu sırada konumlandı. 

Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, dünya ortalamasının altında kalan yüksek doktor ve hemşire yoğunluğunun, kaçınılabilir ölüm oranı ve bekleme sürelerini azalttığını vurgulayarak, "Türkiye'de sağlık personelinin artan dışa göçü, bu yoğunlukları olumsuz etkiliyor. Bu da doğal olarak kaçınılabilir ölüm oranlarının ve operasyon bekleme sürelerinin artışını beraberinde getiriyor" diye konuştu.  

TÜRKİYE’DE EN YAYGIN HASTALIK KALP HASTALIKLARI   

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında yaklaşık 9 milyon ile iskemik kalp hastalığı yer aldı. Bunu felç ve KOAH izlerken, kronik hastalıkların sebep olduğu ölüm sayısında da 17,86 milyonla kardiyovasküler hastalıklar başı çekti.

DALY endeksine göre 2021 yılında Türkiye'de en yaygın görülen hastalık yüzde 22 ile kalp hastalığı oldu. İkinci sırada ise yüzde 13 oranla bronş, akciğer kanseri ve inmenin yaygın hastalıklar yer aldı. Bunları yüzde 9 ile KOAH, depresyon ve sırt ve bel ağrıları takip etti.

2020 verilerine göre, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) yüzdesi ile sağlık harcamalarının en yüksek olduğu ülke yüzde 18,8 oranıyla ABD oldu. Türkiye’de GSYİH’nin yüzde 4,6’sının sağlığa harcandığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMDE İLK 5'E GİREMEDİ

Rporda Global Sağlık Sektörü ve Medikal Turizm Trendleri başlıklığı altında küresel sağlık ve medikal turizm trendlerine de yer verildi. Medikal Turizm Endeksi’nin sağladığı verilerden yola çıkılarak yapılan incelemede dünya çapında medikal turizm için en iyi 5 destinasyon sıralaması Kanada, Singapur, Japonya, İspanya ve Birleşik Krallık şeklinde oldu. Türkiye’ye medikal turizm için gelen hastalarının en sık tercih ettikleri tedaviler estetik, oftalmoloji, dental, ortopedi, bariyatri, onkoloji ve doğurganlık tedavileri olduğu görüldü.

“RAPORUN SEKTÖRE YARARLI OLMASINI DİLERİZ” 

Dr. Aziz Murat Hatipağaoğlu, hastalaarın medikal turizmde doktor, aile veya arkadaş tavsiyesi, sigorta kapsamı, destinasyon yakınlığı, kültürel benzerlikler, tedavinin gizliliği gibi pek çok faktöre göre ülke seçtiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Ülkemizi sıraladığımız alanlarda önemli destinasyonlardan biri hâline dönüştüren faktör, şüphesiz, hastaların yaşadıkları ülkeye kıyasla daha uygun fiyatlara yüksek kalitede hizmet alabilmesi gerçeği. Kalifiye personel, ileri teknoloji donanımı ve özellikle onkolojik tedavi merkezleri açısından bölgesinin lider ülkesi olması Türkiye’nin küresel arenada diğer tedavilerde de yıldızının parlamasını beraberinde getiriyor.  

Türkiye 1986'dan bu yana faaliyet gösteren ve uzmanlık sahibi oldukları alanlarda geniş deneyimleriyle öne çıkan yaklaşık 250 kişilik ekibiyle müşterilerine bağımsız denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan Grant Thornton Türkiye olarak, yayımladığımız trend raporunun sağlık ve medikal turizm sektörlerinde çalışan tüm profesyonellere yararlı olmasını dileriz.” 

DHA

Editör: Yadigar Hanım